SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี

การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี, บทความ การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี, ตัวอย่าง การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง มี 2 กรณี 
 
  1. กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้ในการกระทำครั้งแรกของลูกจ้างโดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้
  2. กรณีไม่ร้ายแรง  นายจ้างจะต้องตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือก่อน ถ้าลูกจ้างได้กระทำความผิดในเรื่องเดียวกันนั้นซ้ำอีกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิดครั้งแรกนายจ้างจึงจะเลิกจ้างลูกจ้างนั้นได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
                ปัญหาที่ยากแก่การวินิจฉัยในข้อยกเว้นข้อนี้ก็คือ กรณีใดจะถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงและกรณีใดจะถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวคำพิพากษาฎีกาแล้ว คงได้ข้อสรุปว่าการฝ่าฝืนของลูกจ้างในเรื่องใดหรือในคราวใดอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่นายจ้างก็มักจะถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง แต่ถ้าเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องไม่สำคัญหรืออาจเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยหรือไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างเลยก็ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3017 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ