ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง, บทความ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง, ตัวอย่าง ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 
 
เหตุเลิกจ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 (1) นี้มี 2 ข้อ คือ ทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 
ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวลูกจ้างเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้โดยลูกจ้างนั้นได้อาศัยโอกาสที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์หรือเป็นช่องทางในการรับประโยชน์ และประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจะต้องเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน หรือทำให้นายจ้างต้องเสียหายจากการแสวงหาหรือการได้รับประโยชน์นั้น
 
คำพิพากษาฎีกา 2563/2525 ลูกจ้างเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักทั้งๆที่รู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิจะเบิกและได้รับเงินดังกล่าวไป เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
 
คำพิพากษาฎีกา 2597/2525 ลูกจ้างรับเงินประกันความเสียหายในการเข้าทำงานของผู้สมัครงาน แล้วไม่นำส่งเงินส่งนายจ้างตามระเบียบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
 
 
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  หมายถึง  ลูกจ้างได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาโดยตั้งใจจะกระทำต่อตัวนายจ้าง หรือต่อบุคคลที่ถือว่าเป็นนายจ้างหรือต่อกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าลูกจ้างจะได้กระทำความผิดอาญานั้นในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนก็ตาม
 
คำพิพากษาฎีกา 459/2526  ลูกจ้างมีส่วนรู้เห็นโดยตลอดในการที่ลูกจ้างอีกคนหนึ่งเรียกเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่นำเงินจำนวนดังกล่าวส่งให้แก่นายจ้างตามระเบียบทั้งยังรายงานปกปิดความจริง เป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดแม้ไม่ใช่ตัวการก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 
คำพิพากษาฎีกา 3026/2530  ลูกจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินของนายจ้าง แต่ลุกจ้างรู้เห็นตั้งแต่แรกว่าพวกของลูกจ้างจะลักเบียร์ของนายจ้าง ลูกจ้างก็มิได้ห้ามปราม ครั้นพวกของลูกจ้างลักเบียร์ได้ ลูกจ้างก็ได้ร่วมดื่มเบียร์นั้นด้วย  การกระทำของลูกจ้างเป็นการร่วมรู้เห็นเป็นในตั้งแต่ต้นและมีความผิดอาญาฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3296 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54458 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน