SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ

การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ, บทความ การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ, ตัวอย่าง การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ
 
 
Donald S Numerov  อธิบายขั้นตอนการกำหนดโครงสร้าง อัตราเงินเดือนตามความสามารถดังนี้
 

  การกำหนดระดับความสามารถ โดยกำหนดระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน ที่พึงจะมี ที่ทำให้การทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานลุล่วงไป และระดับความสามารถที่สูงขึ้น สามารถทำงานได้ผลงานที่ดีขึ้น การกำหนดระดับความสามารถควรกำหนดทั้งในแนวนอน และแนวดิ่ง คือ หากเป็นแนวนอน ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถหลายด้าน เป็นต้นว่านอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผน ยังมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ส่วนความสามารถในแนวดิ่งเป็นระดับของความเชี่ยวชาญ ในระดับความสามารถแต่ละด้าน

 

  การจัดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ประเมินผู้ปฏิบัติงานว่ามีความสามารถระดับใด ทั้งนี้ผู้ประเมินอาจเป็นหัวหน้างานของพนักงานเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือการใช้วิธีทดสอบ เพื่อจัดระดับความสารถของผู้ปฏิบัติงานโดยการสร้างสถานการณ์จำลองในงาน

  ประเมินการจัดระดับ ในกรณีที่องค์การจัดวัดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเอง องค์การควรจัดให้มีการทบทวน ประเมิน ตรวจสอบการจัดวัดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในขั้นที่ 2 ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรวมทั้งตัวแทนหรือผู้ปฏิบัติงานเองด้วย ขั้นตอนนี้เพื่อให้การจัดระดับมีความเป็นธรรม และผู้ปฏิบัติงานเองมีโอกาสชี้แจงในกรณีที่ไม่เห็นด้วย

  การกำหนดแถบเงินเดือน  โครงสร้างอัตราเงินเดือนตามความสามารถมีลักษณะที่สำคัญคือ กำหนดเป็นแถบ แตกต่างจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบเดิมที่กำหนดเป็นขั้นเงินเดือน หรืออันดับเงินเดือน จำนวนแถบเงินเดือนควรจะมีกี่แถบ ไม่มีคำตอบแน่นอนตายตัว แต่หลักการสำคัญควรครอบคลุมกลุ่มของพนักงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและบริการ

  การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน ตามความสามารถไปใช้ องค์การส่วนใหญ่มักจะมีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของตนเองอยู่แล้ว เมื่อนำโครงสร้างอัตราเงินเดือนวิธีการใหม่ไปทดแทนของเดิม คงต้องใช้เวลาในการปรับตัว องค์การบางแห่งจึงมิได้นำไปใช้เต็มรูปแบบ แต่นำไปผสมผสานกับโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ใช้อยู่

 
อย่างไรก็ดี ในการนำหลักการดังกล่าวไปใช้ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญ วิธีการกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องชุดของความสามารถที่พนักงานจำเป็นต้องมีในงานของตน และการเตรียมความพร้อมให้มีชุดของความสามารถในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นโดยองค์การช่วยเหลือในการพัฒนา ฝึกอบรม ให้พนักงานมีความสามารถดังกล่าว.
จำนวนผู้ชม 6985 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ