SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลักษณะของรางวัลหรือค่าตอบแทน

ลักษณะของรางวัลหรือค่าตอบแทน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของรางวัลหรือค่าตอบแทน, บทความ ลักษณะของรางวัลหรือค่าตอบแทน, ตัวอย่าง ลักษณะของรางวัลหรือค่าตอบแทน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะของรางวัลหรือค่าตอบแทน
 
 
                รางวัลหรือค่าตอบแทนที่คนงานหรือพนักงานได้รับจากองค์การมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
 
                1. Extrinsic Rewards ได้แก่
 
                                - เงินเดือน
 
                                - ค่าจ้าง
 
                                - ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น บำเหน็จ , บำนาญ , การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง , คำชมเชย และความสำเร็จที่คน
                                  งาน หรือพนักงานได้รับจากองค์การ
 
                2. Intrinsic Rewards  ได้แก่
 
                                รางวัลที่คนงานหรือพนักงานให้แก่ตัวเขาเองอันเกี่ยวกับการทำงาน เช่น
 
                                - ความพึงพอใจ
 
                                - ความภาคภูมิใจ
 
                                - ความรู้สึกที่ดีต่างๆ เป็นต้น
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4029 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ