SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประเภทของการทดสอบ : การทดสอบที่จำแนกตามวิธีการดำเนินการทดสอบ

ประเภทของการทดสอบ : การทดสอบที่จำแนกตามวิธีการดำเนินการทดสอบ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของการทดสอบ : การทดสอบที่จำแนกตามวิธีการดำเนินการทดสอบ, บทความ ประเภทของการทดสอบ : การทดสอบที่จำแนกตามวิธีการดำเนินการทดสอบ, ตัวอย่าง ประเภทของการทดสอบ : การทดสอบที่จำแนกตามวิธีการดำเนินการทดสอบ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การทดสอบที่จำแนกตามวิธีการดำเนินการทดสอบ
 
 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานจะต้องมีขั้นตอนของการทดสอบ ( Testing ) เพื่อที่จะวัดหรือประเมินความรู้ความสามารถตลอดจนบุคลิกภาพด้านต่างๆ ในที่นี้จะพิจารณาถึงเครื่องมือหรือวิธีการที่สำคัญที่นำมาใช้ในการทดสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลโดยเฉพาะ
 
 
 
ซึ่งจำแนกได้หลายประเภท บางประเภทเน้นในเรื่องต่อไปนี้
 
 
1.1. การใช้ความเร็ว มีการจำกัดในเรื่องของเวลาการทดสอบ และค่าของคะแนนที่ผู้ตอบแบบทดสอบจะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวน
       คำถามที่ผู้ตอบได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดให้
 
1.2. การไม่จำกัดเวลา การสอบบางประเภทเน้นการสอบเป็นกลุ่ม บางประเภทเน้นการสอบเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนิน
       การที่ผู้เกี่ยวข้องจะเห็นว่าเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5592 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ