ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์

ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์, บทความ ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์, ตัวอย่าง ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์
 
 
1.  ความสำคัญต่อลูกจ้าง  ความสำคัญของสวัสดิการที่มีต่อลูกจ้างนับว่าเป็นประเด็นหลัก ด้วยเหตุว่า สวัสดิการ จะเป็นตัวช่วยตอบสนองความต้องการหลายๆอย่างของลูกจ้าง ที่ลำพังค่าจ้างปกติไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อการดำรงชีพได้  เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน บำเหน็จ เป็นต้น สวัสดิการเป็นปัจจัยหลักหนึ่งในสามปัจจัยหลัก (ได้แก่ ค่าจ้าง/เงินเดือน , ลักษณะงาน และสวัสดิการ) ที่ลูกจ้างจะพิจารณาเพื่อตัดสินใจทำงานหรือไม่ทำงานในองค์การ
 
 
นอกจากนั้น สวัสดิการที่เป็นตัวเงินบางอย่างจะได้เปรียบกว่าค่าจ้างพื้นฐาน เพราะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 
2.  ความสำคัญที่มีต่อนายจ้าง  ค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญและควบคุมได้ยากกว่าค่าจ้างพื้นฐาน เพราะ สวัสดิการหลายอย่างไม่สามารถประมาณการได้อย่างถูกต้อง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าทดแทน เพราะขึ้นอยู่กับสุขภาพของพนักงานลูกจ้าง
 
นอกจากนี้ แนวโน้มค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการก็ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และความต้องการของลูกจ้างก็นับว่าจะหลากหลายยิ่งขึ้น นายจ้างต้อง บริหารสวัสดิการให้เหมาะสมโดยไม่ให้เป็นภาระกับองค์การมากเกินไป ในขณะที่ต้องตอบสนองกับความต้องการของลูกจ้างด้วย
 
 
3. ความสำคัญที่มีต่อสาธารณะ  มองในด้านประชาชนทั่วไป ถ้าองค์การธุรกิจจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างของตนอย่างดีแล้วก็จะลดภาระของรัฐ ในเรื่องของรัฐ-สวัสดิการไปได้มาก ในหลายประเทศรัฐต้องแบกภาระเรื่องรัฐสวัสดิการมาก ทำให้เบียดบังภาษีอากรที่เก็บจากประชาชนทั่วไป ตรงข้ามกับประเทศที่มีรัฐสวัสดิการน้อย องค์การธุรกิจจะต้องแบกภาระเรื่องสวัสดิการมากขึ้น ในประเทศไทยสวัสดิการที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบคือ การประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เห็นว่า สวัสดิการจะเป็นตัวที่กระทบกับเงินเฟ้อน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับค่าจ้างโดยตรง
 
ดังนั้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง การจ่ายสวัสดิการบางอย่างแทนการเพิ่มค่าจ้างจะมีประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า.
 
 
 
จำนวนผู้ชม 8365 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน