ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : กำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน

กฎหมายแรงงาน : กำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : กำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน, บทความ กฎหมายแรงงาน : กำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : กำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : กำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน
 
 
 
 
มาตรา 70  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1)  ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน  รายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
 
(2)  ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้าง นอกจาก (1) ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
 
(3)  ค่าล่วงเวลา คาทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง
 
                บทบัญญัติข้างต้นเป็นเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน ซึ่งกรณีปกติจะจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง จะเป็นวันใดที่แน่นอนในรอบเดือนก็ได้ (ไม่ควรจ่ายในวันสิ้นเดือน หรือวันใกล้สิ้นเดือนเนื่องจากทางราชการและสถานประกอบการส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนในวันดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการถอนเงิน ราคาสินค้า และการจราจร) การที่นายจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนในวันใดของเดือนนั้น นายจ้างต้องกำหนดให้ลูกจ้างทราบในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามมาตรา 108(4) เมื่อกำหนดวันใดแล้ว นายจ้างต้องจ่ายให้ตรงตามกำหนดนั้น
 
ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างและยังมีเงินที่ต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงาน ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เลิกจ้าง จะรอไปจ่ายในวันที่กำหนดจ่ายค่าจ้างตามปกติไม่ได้
 
การจ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น นายจ้างมีความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา 144 และต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตามาตรา 9 ด้วย
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน  พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
 
 
จำนวนผู้ชม 3077 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน