SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง

กฎหมายแรงงาน : การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง, บทความ กฎหมายแรงงาน : การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
 
 
 
มาตรา 68    เพื่อประโยชน์แก่การคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานหมายถึงค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานต่อวันโดยเฉลี่ย
 
                บทบัญญัติมาตรานี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้การคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน (หรือได้รับเงินเดือน) มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณเป็นมาตรฐานในกฎหมาย ในการคำนวณค่าจ้างจากรายเดือนมาเป็นรายวันก็ดี หรือจากรายชั่วโมงก็ดี ให้เอา 30 หารเพื่อให้เป็นค่าจ้างต่อ 1 วัน และเอาจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวันหารอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นค่าจ้างต่อชั่วโมง แต่ถ้าชั่วโมงทำงานต่อวันไม่เท่ากัน เช่น ทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เต็มวัน วันเสาร์ครึ่งวัน กรณีเช่นนี้ก็ต้องเอาจำนวนชั่วโมงทำงานในวันจันทร์ถึงวันเสาร์บวกเข้าด้วยกันและหารด้วย 6 เพื่อเป็นชั่วโมงทำงานต่อวันโดยเฉลี่ย ถ้านายจ้างได้ใช้หลักเกณฑ์อื่นในการคำนวณ เช่น ใช้จำนวนชั่วโมงทำงานต่อเดือนหารค่าจ้างรายเดือนหรือใช้จำนวนวันทำงานจริงในหนึ่งเดือน (22,26) หารแทนจำนวน 30 ก็อาจใช้ได้ แต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนน้อยกว่าที่คำนวณได้โดยใช้หลักตามมาตรา 28 แล้วก็คือว่าผิดกฎหมาย
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน  พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนผู้ชม 3877 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ