SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ

ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ, บทความ ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ, ตัวอย่าง ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ
 
  1. ปัญหาจากผู้สร้าง
ผู้สร้างแบบทดสอบต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่ออกมาอย่างดี  เช่น คัดเลือก จัดประเภทคน ส่วนมากผู้สร้างแบบทดสอบมักมีคุณสมบัติเพียงหนึ่งในสองข้อง ทำให้ได้ข้อสอบที่เชื่อถือได้น้อย
 
  1. ปัญหาจากการระบุวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ
ผู้สร้างแบบทดสอบต้องรู้ว่าจะเอาแบบทดสอบไปทำอะไร เช่น คัดเลือก จัดประเภทคน เลื่อนตำแหน่ง วินิจฉัยจุดแข็ง/จุดอ่อน ให้รางวัล ลงโทษ ฯลฯ  หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม ซึ่งส่วนมากพบว่า ผู้ที่ต้องการให้สร้างแบบทดสอบมักไม่ชัดเจนว่าตนต้องการนำผลการทดสอบไปทำอะไร
 
  1. ปัญหาจากการระบุเงื่อนไข
ในการสร้างแบบทดสอบผู้สร้างแบบทดสอบต้องรู้ว่า จะใช้กับใคร เมื่อไร นานเท่าไร (เวลา สอบ) กลุ่มผู้สอบมีขนาดเล็กหรือใหญ่ กลุ่มผู้สอบอ่านออกเขียนได้หรือไม่ ต้องการผลสอบเร็ว หรือช้า สอบเดี่ยวหรือกลุ่ม จับเวลาหรือไม่
 
  1. ปัญหาจากากรนำแบบทดสอบไปใช้
แบบทดสอบบางชนิดต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการสอบ แต่บางชนิดผู้คุมสอบอาจไม่ต้องมีความชำนาญพิเศษมากนักก็ได้ ผลจากการคุมสอบที่ไม่ดี และไม่เป็นทำให้ คะแนนสอบต่างกันได้
 
  1. ปัญหาจากการตรวจให้คะแนน
แบทดสอบทุกชนิด จะต้องระบุคะแนนรายข้อ และวิธีตรวจว่าจะให้ตรวจอย่างไร กรณีข้อสอบอัตนัย แนวการตรวจให้คะแนนจะต้องละเอียดและชัดเจน มิฉะนั้นคะแนนรวมจะคลาดเลื่อนได้
 
  1. ปัญหาจากการแปลผล
คะแนนจากการแบบทดสอบทางจิตใจ จะแปลผลแตกต่างจากคะแนนแบบทดสอบทางสมอง ดังนั้นการแปลผลจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกหัด มาเพื่อใช้แบบทดสอบดังกล่าว
 
  1. ปัญหาจากการนำแบบทดสอบของคนอื่นมาใช้
แบบทดสอบที่ใช้กันอยู่ต่างมีทีมาที่เรียกว่าพิมพ์เขียว (Test  Blueprint) ซึ่งจะระบุวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ เนื้อหาของแบบทดสอบ น้ำหนักที่เน้น ลักษณะและรูปแบบของข้อสอบ คะแนนรายข้อ ซึ่งถ้าไม่เห็นพิมพ์เขียวดังกล่าว เห็นแต่แบบทดสอบ ผู้ใช้แบบทดสอบจะไม่ทราบเลยว่า แบบทดสอบดังกล่าว สร้างมาเพื่ออะไร ใช้กับใคร ใช้อย่างไร ตรวจให้คะแนนอย่างไร และแปลผลอย่างไร
 
 
ข้อมูลอ้างอิง :  ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน
หนังสืออ้างอิง : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
จำนวนผู้ชม 4922 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ