SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หลักเกณฑ์ในการจำแนก " แบบทดสอบ "

หลักเกณฑ์ในการจำแนก " แบบทดสอบ " | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการจำแนก " แบบทดสอบ ", บทความ หลักเกณฑ์ในการจำแนก " แบบทดสอบ ", ตัวอย่าง หลักเกณฑ์ในการจำแนก " แบบทดสอบ ", บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์หลักเกณฑ์ในการจำแนกแบบทดสอบ
 
 
แบบทดสอบจำแนกได้หลายประเภท  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ คือ
  1. เป็นแบบทดสอบที่ใช้ภาษาหรือรูปภาพ
  2. เป็นแบบทดสอบที่ใช้สอบกลุ่มหรือเดี่ยว
  3. เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทำโดยปิดหนังสือหรือเปิดหนังสือ
  4. แยกตามสาระที่วัด คือ
                4.1  Cognitive เช่น ความรู้  ความคิด
                4.2  Affective เช่น ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ
                4.3  Psycho-motor  เช่น ทักษะการปฏิบัติงาน
  1. แยกตามคำสั่งที่ให้  คือ
                5.1 แบบเป็นปรนัย  มีคำตอบมาให้  เพื่อทำเครื่องหมายตอบ เลือกตอบ จับคู่ ถูก – ผิด
                5.2 แบบอัตนัย ได้แก่  ให้เขียนตอบ เติมคำ วลี ประโยค เขียนความเรียง ทำรายงาน
  1. แยกตามพฤติกรรมการตอบ คือ
                6.1 ทำเครื่องหมายตอบโดยผู้รับการทดสอบ
                6.2 เขียนข้อความตอบโดยผู้รับการทดสอบ
                6.3 พูดโดยผู้ให้การทดสอบและผู้รับการทดสอบ (พูดโต้ตอบ สัมภาษณ์)
                6.4 แสดงโดยผู้รับการทดสอบ
                6.5 สังเกตโดยผู้ให้การทดสอบ
                6.6 พิจารณาผลงานโดยผู้ให้การทดสอบ
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง :  ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน
หนังสืออ้างอิง : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
 
 
 ลงวันที่ 11/11/2005 16:12:25
จำนวนผู้ชม 4368
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51687 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127928 คน