SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน, บทความ ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน, ตัวอย่าง ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
 
 
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน ผู้ที่จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจึงต้องมีความรู้ในเบื้องต้นก่อนว่า บุคคลที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่กำหนดนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอะไรบ้าง และจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีก  นอกจากนี้จะต้องมีคุณลักษณะความรู้ ความสามารถ อะไรต่อมา
 
โดยทั่วไป การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานมักจะกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษาก่อน เช่น สำเร็จการศึกษาระดับใด หรือสำเร็จการศึกษาในด้านใด หลังจากนั้นจึงจะกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเพิ่มเติม และจึงประกาศรับสมัครเพื่อทำการคัดเลือกต่อไป
 
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จึงประกอบด้วย
 

1. การพิจาณาใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ เช่น คำแนะนำของบุคคลที่อ้างอิง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา งานอดิเรก ผลการเรียน ชื่อสถาบันที่ศึกษา

2. การหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบ การประเมนผลงานภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์ การทดลองปฏิบัติงาน หรือเครื่องมืออื่น เช่น ผลการทดสอบสภาพร่างกาย  จิตใจ เป็นต้น
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ที่สำคัญได้แก่
 
  1. แบบทดสอบความรู้ (Test)
  2. แบบสังเกตพฤติกรรม( Observation Form)
  3. แบบสอบถาม (Questionnaire)
  4. แบบสัมภาษณ์ ( Interview Schedule)
  5. แบบวัดทางจิตวิทยา ( Psychological Test)
  6. ใบสมัคร (Application Form)
  7. ใบรับรองแพทย์
  8. ใบปริญญา  ประกาศนียบัตร
  9. จดหมายรับรอง  (Recommendation)
 
 
ข้อมูลอ้างอิง :  ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน
หนังสืออ้างอิง : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
 
 
จำนวนผู้ชม 9060 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ