SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีนายจ้างมิได้จัดวันหยุด

กฎหมายแรงงาน : การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีนายจ้างมิได้จัดวันหยุด | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีนายจ้างมิได้จัดวันหยุด, บทความ กฎหมายแรงงาน : การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีนายจ้างมิได้จัดวันหยุด, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีนายจ้างมิได้จัดวันหยุด, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีนายจ้างมิได้จัดวันหยุด
 
 
 
มาตรา 64  ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้มาตรา 62 และมาตรา 63 เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
 
เมื่อกฎหมายกำหนดบังคับให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี ก็คงจะมีนายจ้างเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้จัดหรือไม่ได้กำหนดให้ลูกจ้างมี วันหยุดครบตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น มาตรานี้กำหนดทางแก้ไขว่าเมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง ถ้านายจ้างไม่ได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงานประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้เสมือนหนึ่งว่านายจ้างได้จัดให้หยุดแล้วและสั่งให้ลูกจ้างนั้นมาทำงานในวันหยุดนั้น ซึ่งถ้าให้ลูกจ้างทำงานในช่วงเวลานั้นเกินเวลาทำงานปกติด้วยก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ในวันหยุดด้วยตามอัตราในมาตรา 62 และมาตรา 63 ให้แก่ลูกจ้างนั้นด้วย
จำนวนผู้ชม 2649 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ