ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด

กฎหมายแรงงาน : การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด, บทความ กฎหมายแรงงาน : การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
 
 
 
มาตรา 56   ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดดังต่อไปนี้
 
1)     วันหยุดประจำสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
 
2)     วันหยุดตามประเพณี
 
3)     วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
บทบัญญัติเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างได้หยุดงานตามกฎหมายไม่ต้องสูญเสียรายได้ในวันหยุดนั้นไป อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นอยู่ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าในวันหยุดตามประเพณีซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน และในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงานนั้น ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างประเภทใดก็ตาม จะต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดังกล่าวด้วยส่วนวันหยุดประจำสัปดาห์ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างหยุดสัปดาห์ละ 1 วันนั้น เฉพาะลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายชั่วโมง หรือลูกจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยเท่านั้นที่จะไม่ได้รับค่าจ้าง  ส่วนลูกจ้างระยะเวลาอื่น (ลูกจ้างรายสัปดาห์และลูกจ้างรายเดือน)จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ด้วย ดังนั้น ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือได้รับเงินเดือนถือว่าลูกจ้างนั้นได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ด้วย หรือเท่ากับลูกจ้างรายเดือนได้ค่าจ้างทุกวัน เมื่อเป็นเช่นนี้การคำนวณค่าจ้างรายเดือนมาเป็นรายวันจึงต้องหารด้วยจำนวนวันใน 1 เดือน (30 วัน)
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 7646//2542  ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมิได้กำหนดให้นับเป็นอย่างอื่น จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/6 วรรคท้าย ถือว่าเดือนหนึ่งมี 30 วัน เมื่อลูกจ้างได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 37,500 บาท หารด้วย 30 จึงเป็นค่าจ้างวันละ 1,250 บาท
จำนวนผู้ชม 3556 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน