ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร, บทความ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร, ตัวอย่าง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร
 
 
 
 
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะใช้เทคนิคการประเมินแบบการมอบหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ (Achievement Assignment : AA)  โดยมีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์เป็น 2 กลุ่ม คือ
               
กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงพฤติกรรม (Soft Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการทำงาน ของบุคลากร ซึ่งจำแนกได้ดังนี้คือ
 
                1.     ลักษณะนิสัยการทำงาน (Work Habits) เช่น การขาดงาน ขาดความสามารถในการสื่อสาร
                2.     ทักษะใหม่ (New Skills) เช่น ความสามารถในการตัดสินใจ  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
                3.     ทัศนคติ (Attitudes)  เช่น การเสนอแนวคิดใหม่
 
กลุ่มที่ 2 :  ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงความสามารถ (Hard Performance Indicators)  หมายถึงตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นความสามารถในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้คือ
 
                1.     ผลผลิตของงาน (Output)  เช่นการเพิ่มผลผลิต
                2.     เวลา (Time) เช่นเวลาที่ดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพการใช้เวลา
                3.     ต้นทุน (Costs) เช่น ต้นทุนคงที่ การประหยัดต้นทุน
                4.     คุณภาพ (Quality) เช่น การทำงานซ้ำ การเบ่งเบนจากมาตรฐาน
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
จำนวนผู้ชม 29360 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน