ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        การประเมินโครงการฝึกอบรม เป็นงานที่มีความหลากหลายและต้องการความละเอียดอ่อนในการดำเนินงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย การประเมินโครงการฝึกอบรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องประยุกต์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสัมผัสพิเศษในงานวิจัยอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีมิติ (Dimensions) ในการพิจารณาหลากหลาย ดังนั้น ก่อนการศึกษารายละเอียดของเทคนิคกาประเมินโครงการฝึกอบรมที่ต้องใช้วิธีการทางสถิติและการวินิจฉัยขั้นสูงมาประยุกต์   ผู้เรียนสมควรทำความเข้าใจกับภาพรวมและรายละเอียดของขั้นตอนในการประเมินโครงการฝึกอบรมก่อน
 
ขั้นตอนในการประเมินการฝึกอบรม
 
       เราสามารถจำแนกการประเมินโครงการฝึกอบรมตามลำดับขั้นในการดำเนินงานออกเป็น 3 ขึ้นตอน ต่อไปนี้
 
    1. การประเมินก่อนการฝึกอบรม
            ผู้ประเมินจะตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องที่พบก่อนเริ่มดำเนินงานก่อนที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อโครงการ
 
    2. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
        ผู้ประเมินจะตรวจสอบดูความเรียบร้อย ปัญหาอุปสรรค์ที่วางแผนโครงการคาดไม่ถึงในขั้นตอนการวางแผนโครงการ เพื่อทำการแก้ไขให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    3.  การประเมินหลังการฝึกอบรม
        ผู้ประเมินจะตรวจสอบผลการดำเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้การดำเนินงานในอนาคตมีความสมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนติดตามผลการฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ได้รับการถ่ายทอด ไปใช้ประโยชน์ตามที่โครงการต้องการหรือไม่ ซึ่งกล่าวได้อย่างละเอียดในบทของการติดตามผลโครงการฝึกอบรม
 
 
 
 
 
ภาพ 2.1 : ขั้นตอนการประเมินการฝึกอบรม ,ดร.ณัฎพันธ์ เขจรนันทน์  , การประเมินงานฝึกอบรม หน้า 26
จำนวนผู้ชม 3897 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน