SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน : ความต้องการโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือมากกว่า

องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน : ความต้องการโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือมากกว่า | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน : ความต้องการโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือมากกว่า, บทความ องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน : ความต้องการโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือมากกว่า, ตัวอย่าง องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน : ความต้องการโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือมากกว่า, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน
 
 
 
สำหรับองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน/ค่าจ้าง จะมีอยู่ 5 ส่วนประกอบด้วยกัน คือ
 

 

ส่วนที่ 2 ความต้องการโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือมากกว่า
 
หากธุรกิจต้องการให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้าง ก็ควรจะกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง การที่จะมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่มากกว่า 1 โครงสร้างไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะมีกี่โครงสร้างซึ่งจะขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อค่าจ้างปัจจุบัน เช่น
 
กลุ่มพนักงาน
-   ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของบริษัท และมีอัตราการเคลื่อนไหวของแรงงานค่อนข้างสูง อีกทั้งนโยบายอัตราค่าตอบแทนหรือการปรับเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ จะมีผลต่อค่าตอบแทนในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก
 
กลุ่มเทคนิค/วิชาการ
-  เป็นกลุ่มที่ขาดแคลนหรือ อัตราค่าตัวในตลาดค่อนข้างมีราคาค่าจ้างสูง เนื่องจากความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้าน ดังนั้นการพิจาณาโครงสร้างค่าตอบแทนจำเป็นต้องพิจารณาตลอดทุกธุรกิจ (Across the Board) จะพิจารณาค่าตอบแทนเฉพาะกลุ่มไม่ได้
 
 
กลุ่มงานพิเศษ (Specialist)
-  เป็นอีกกลุ่มที่เฉพาะงานหรือลักษณะประเภทเช่น พนักงานขับรถ แพทย์/พยาบาล  ซึ่งไม่ใช่อาชีพหลักของธุรกิจ แต่มีความจำเป็นต้องว่าจ้างเฉพาะงานหรือความจำเป็นในธุรกิจ
 
 
กลุ่มวิชาชีพหลักของธุรกิจ (Professional)
-   เป็นกลุ่มที่เป็น “หัวใจ” หรืออาชีพหลัก หรือ งานหลัก (Core Business) ของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องให้การดูแลในเรื่องค่าตอบแทนเป็นอย่างดี
 
กลุ่มบริหาร (Management)
-  เป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการจัดการธุรกิจ โดยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มวิชาชีพหลักของธุรกิจ
 
การวิเคราะห์แบบแผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) จะทำให้ได้รู้ถึงดัชนีชี้วัดว่า บริษัทมีความจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างค่าตอบแทนมากกว่า 1 โครงสร้างหรือไม่ หากกลุ่มงานที่สำรวจมาไม่เกาะกลุ่มกัน บริษัทมีความจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างค่าจ้างมากกว่า 1 โครงสร้าง
 
เหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนมากว่า  1 กลุ่มคือ อัตราค่าตอบแทนสำหรับลักษณะงานที่เพิ่มขึ้นแบบเลขาคณิต มากกว่าที่จะเพิ่มแบบเส้นตรง
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ
เขียนโดย : ดนัย  เทียนพุฒ
 
จำนวนผู้ชม 6080 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ