ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล

กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล, บทความ กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล
 
 
 
 
มาตรา 40    ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานในระหว่าง 24.00 นาฬิกาถึงเวลา 06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงาน หรือลดชั่วโมงทำงานได้ตามสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
 
 
บทบัญญัติข้างต้นมีวัตถุประสงค์ในการที่จะคุ้มครองลูกจ้าง หญิงที่ทำงานในเวลาวิกาล ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพ อนามัย หรือความปลอดภัยทางเพศของลูกจ้างหญิงที่จะต้องเดินทางมาทำงานในระยะเวลาดังกล่าวหรืออยู่ทำงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นระยะเวลาที่อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานตรวจแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายที่จะสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานหรือลดชั่วโมงทำงานให้แก่ลูกจ้างหญิงนั้น
จำนวนผู้ชม 2244 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54465 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน