SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การขนย้ายของหนัก

กฎหมายแรงงาน : การขนย้ายของหนัก | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การขนย้ายของหนัก, บทความ กฎหมายแรงงาน : การขนย้ายของหนัก, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การขนย้ายของหนัก, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : การขนย้ายของหนัก
 
 
 
มาตรา 37  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวง
 
 
บทบัญญัตินี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างทั้งหญิงและชายไม่ให้ทำงานเคลื่อนย้ายของหนักเกินกว่าความสามารถตามปกติของมนุษย์ เช่น ห้ามให้ลูกจ้างหญิงทำงาน แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 30 กิโลกรัม สำหรับงานในที่ราบ เป็นต้น อัตราน้ำหนักที่ห้ามให้ลูกจ้างชายหรือหญิงทำจะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง
จำนวนผู้ชม 2561 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ