SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Dual Career Path : การจัดทำ Career Path แบบกึ่งปิด

Dual Career Path : การจัดทำ Career Path แบบกึ่งปิด | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Dual Career Path : การจัดทำ Career Path แบบกึ่งปิด, บทความ Dual Career Path : การจัดทำ Career Path แบบกึ่งปิด, ตัวอย่าง Dual Career Path : การจัดทำ Career Path แบบกึ่งปิด, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์Dual  Career Path : การจัดทำ Career Path  แบบกึ่งปิด
 
 
 
เป็นการแสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งตามสายงานที่รับผิดชอบทั้งสายงานด้านบริหาร หรือสายงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะให้พนักงานมีโอกาสที่จะเลือกสายอาชีพของตนเองตามความถนัดทั้งนี้พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกความก้าวหน้าของอาชีพในสายบริหารหรือสายเทคนิคได้ โดยส่วนใหญ่การจัดทำ Career Path  ในลักษณะนี้จะเหมาะกับตำแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญพิเศษหรือเป็นตำแหน่งที่มีการลาออกสูงซึ่งองค์กรต้องการรักษาตำแหน่งงานนั้นไว้ วิศวกร นักวิชาการ ช่างเทคนิค นักเคราะห์ระบบ ที่ปรึกษา อาจารย์ นักวิจัย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ Career Path ของตำแหน่งงานที่อยู่ในสายเทคนิคนั้นจะปฏิบัติงานด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางเทคนิคเฉพาะด้านที่สำคัญ
 
 
ข้อดี : กำหนดทางเลือกให้กับพนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานที่ไม่ต้องการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งในสายงานด้านบริหารแต่สามารถมี Career Path ในสายงานทางเทคนิคได้
 
 
ข้อเสีย :  ใช้เวลาในการกำหนด Career Path ทั้งสายบริหารและสายเทคนิคเฉพาะด้าน โดยจะต้องกำหนดตำแหน่งงานที่สามารถจัดทำ Career Path ในลักษณะ Dual Career Path ซึ่งมักจะเป็นตำแหน่งงานที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลัก (Key Business) ขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มีความรู้และความสามารถในการจัดกลุ่มงานสำหรับการจัดทำ Dual Career Path
 
 
 
ตัวอย่าง : Dual Career Path ของนักวิเคราะห์ระบบ
 

 

หมายเหตุ : Career Path ของนักวิเคราะห์ระบบสามารถเป็นได้ทั้งสายงานเทคนิค ซึ่งได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือสายงานบริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย และผู้อำนวยการฝ่าย
 
จำนวนผู้ชม 13646 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ