SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Traditional Career Path : การจัดทำ Career Path แบบปิด

Traditional Career Path : การจัดทำ Career Path แบบปิด | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Traditional Career Path : การจัดทำ Career Path แบบปิด, บทความ Traditional Career Path : การจัดทำ Career Path แบบปิด, ตัวอย่าง Traditional Career Path : การจัดทำ Career Path แบบปิด, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
Traditional Career Path :  การจัดทำ Career Path แบบปิด

 

    เป็นการแสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งในสายงานเดิมที่รับผิดชอบซึ่งจะอยู่ภายในฝ่ายหรือหน่วยงานเดียวกัน

 
ข้อดี :  พนักงานรู้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนอย่างชัดเจนว่าจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งงานใดบ้างโดยการก้าวไปทีละขั้นหรือตำแหน่งงานตามประสบการณ์และความชำนาญในงานที่เพิ่มขึ้น
 
 
ข้อเสีย :  
 
-     ปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้งานหรือประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานด้านอื่นๆ
 
-     ปิดโอกาสสำหรับความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของพนักงานที่มีขั้นหรือตำแหน่งงานที่น้อยกว่า หากบุคคลที่มีตำแหน่งงานที่สูงกว่าขาดความพร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น จึงทำให้ตำแหน่งงานที่อยู่ถัดไปไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปได้ เพราะจะต้องรอให้ตำแหน่งงานที่สูงกว่าเลื่อนตำแหน่งงานขึ้นไปก่อน
 
 
ตัวอย่าง : Traditional Career Path ของพนักงานบัญชี

 

 

 

 

จำนวนผู้ชม 7716 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ