ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)

ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965), บทความ ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965), ตัวอย่าง ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)
 
 
 
Adam  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอใจของคนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนว่า เกี่ยวข้องกับระดับของการเรียนรู้ (Perceptions) ว่าในอัตราระหว่างสิ่งที่เขาได้รับจากงาน (Out Put)  กับสิ่งที่เขาอุทิศให้ในการทำงานนั้น (In Put)  เหมาะสมเสมอภาคกันหรือไม่ทฤษฎีความเสมอภาคนี้ จะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกและมองในเชิงเปรียบเทียบ ความรู้สึก (Feeling) หรือการรับรู้ (Perceptions) ของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นประเมินศักยภาพในการทำงานของตนกับค่าจ้างที่ได้รับ และแน่นอน ความรู้สึกเหล่านี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐาน (Norms)  ภายในองค์การ และกลุ่มวิชาชีพด้วย ซึ่งความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น สามารถเข้าใจได้จากตารางดังนี้
 
 
 
ตารางแสดงทฤษฎีความเสมอภาค
 
 
ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับรู้
การประเมินของพนักงาน ก.
สิ่งที่ ก. ได้รับ       OA  <      สิ่งที่ ข. ได้รับ OB
 
 
สิ่งที่ ก. อุทิศ        IA           สิ่งที่ ข. อุทิศให้ IB
สิ่งที่ ก. ได้รับ      OP   <     สิ่งที่ ข. ได้รับ OB
สิ่งที่ ก. อุทิศให้    IA           สิ่งที่ ข. อุทิศให้ IB
 
สิ่งที่ ก.ได้รับ       OP   <      สิ่งที่เขาได้รับ OB  
สิ่งที่ ก. อุทิศให้   IA             สิ่งที่ ข . อุทิศให้ IB
ความไม่เสมอภาค
(ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าปกติ)
 
 
ความเสมอภาค
 
 
ความไม่เสมอภาค
(ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าปกติ)
 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชม 27178 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน