ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน

ขั้นตอนในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน, บทความ ขั้นตอนในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน, ตัวอย่าง ขั้นตอนในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์1. กำหนด / ทบทวนวิสัยทัศน์  ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
 
        การกำหนดหน้าที่หลักขององค์กร หรือที่เรียกว่า   ภารกิจนี้  จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร   เช่น   วิสัยทัศน์ของบริษัท     คือ     “ เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต .....................................”    ดังนั้น  ภารกิจของเรา จะต้องบอกได้เลยว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  เพื่อจะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ได้   เช่น  เราจะมีวิธีการในการผลิต.......................อย่างไร    จะฝึกอบรมให้พนักงานที่มีอยู่เชี่ยวชาญใน............................................อย่างไร   ฯลฯ
ภารกิจนี้  เปรียบเสมือนใบกำหนดหน้าที่งานในระดับองค์กร  ถ้าเรากำหนดภารกิจหลักไม่ครบถ้วน  ย่อมส่งผลต่อความครบถ้วนของหน้าที่หลักของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
 
2. จัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละฝ่าย / ส่วน
 
    2.1  ภารกิจหลักขององค์กรถูกกระจายสู่หน่วยงานต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่
            ในการกระจายภารกิจหลักสู่หน่วยงาน  ควรเริ่มจากการนำเอาภารกิจหลักมาแตกออกเป็นภารกิจย่อยๆ  แล้วนำมาทำตารางไขว้กับหน่วยงานที่เราต้องการจะมี  เช่น
 
 
 
2.2  การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมหรือไม่
        การจัดโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรด้วย  ทรัพยากรในที่นี้  หมายถึงทรัพย์สินต่างๆ  เช่น  เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่   และกำลังคน  ฯลฯ   ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับภารกิจและขนาดขององค์กร
 
2.3  ถูกต้องตามหลัก  Check  and  Balance  หรือไม่
        การกระจายภารกิจหลักขององค์กร  ไปสู่ฝ่าย / ส่วนต่างๆ  จะต้องคำนึงถึงหลักของการตรวจสอบและสมดุลได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการบริหารทรัพย์สิน หรือเงิน  ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบนั้น  จะต้องสามารถตรวจสอบได้โดยมีฝ่าย / ส่วนอื่นๆ  เช่น  ฝ่าย / ส่วนที่ทำหน้าที่ใช้วัตถุดิบ  ไม่ควรจะทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือไม่ควรเป็นผู้จัดเก็บวัตถุดิบเอง  
เมื่อกระจายภารกิจหลักสู่หน่วยงานต่างๆ แล้ว  ให้จัดทำใบกำหนดหน้าที่ของฝ่าย / ส่วน ตามตัวอย่าง  ดังนี้
 
 
 

 
3. จัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน
     การกระจายหน้าที่หลักของฝ่าย / ส่วนไปยังตำแหน่งงาน  มีการดำเนินการเหมือนกับการกระจายภารกิจหลักขององค์กรสู่ฝ่าย / ส่วน   โดยแบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้
 
3.1   จัดทำตารางไขว้  (Matrix)   ระหว่างหน้าที่หลักของหน่วยงาน กับตำแหน่งงาน
 
 
 
3.2   กำหนดหน้าที่หลักและกิจกรรมหลักของตำแหน่งงาน
        เมื่อกระจายหน้าที่หลักสู่ตำแหน่งงานเสร็จแล้ว   ให้จัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของตำแหน่งงานต่อไปว่าตำแหน่งงานนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะมารองรับหน้าที่หลักที่ได้รับมาจากฝ่าย / ส่วน  เช่น
 

        จุดเริ่มต้นของการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานที่มีประสิทธิภาพ  อยู่ที่ระบบการกระจายภารกิจและหน้าที่หลัก  จากระดับองค์กรสู่ตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงจาก : หนังสือเทคนิคการจัดทำ  Job Description บนพื้นฐานของ Competency และ KPI
โดยคุณ ณรงค์วิทย์  แสนทอง
จำนวนผู้ชม 43129 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128505 คน