SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน

ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน, บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน, ตัวอย่าง ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน
 
 ทฤษฎีค่าจ้าง หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะ  ประการดังนี้
  1. เป็นที่ยอมรับของนายจ้าง ลูกจ้างและสาธารณชน
  2. เป็นทฤษฎีที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และมีระบบ
  3. มีความยืดหยุ่นพอเพียงที่จะรับกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงได้
  4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์การ และส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่าย
 
ในทางปฏิบัติไม่มีทฤษฎีใดที่ฝ่ายจัดการ และลูกจ้างยอมรับได้เต็มสมบูรณ์ บางทฤษฎีก็ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารจัดการ บางทฤษฎีก็เป็นเพียงข้อมูลสมมุติฐานไม่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีค่าตอบแทนก็จะเป็นพื้นฐานในการให้แนวคิดกับการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี
ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทนค่าจ้างนั้น แบ่งตามลำดับวิวัฒนาการดังนี้
  1. ทฤษฎีค่าจ้างที่ยุติธรรม  (The Just Price Wage)
  2. ทฤษฎีค่าจ้างในยุคเดิม (Classical Wage Theories)
            2.1     ทฤษฎีค่าจ้างพอประทังชีพ (The Subsistence Wage Theory)
            2.2     ทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง (Wage Fund Theory)
  1. ทฤษฎีค่าจ้างในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
            ทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิตสุดท้าย (Marginal Productivity of Wages)
  1. ทฤษฎีการต่อรองค่าจ้าง (Bargaining Theory of Wages)
  2. ทฤษฎีค่าจ้างตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences Theory of Wages)
            5.1     Instrumental Theory
 
            5.2     ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
 
            5.3     ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy  Theory)
                        -    ทฤษฎีความคาดหวังของ Kurt Lewin และ Edward Tolman
                        -    ทฤษฎีความคาดหวังของ Victor H Vroom
                        -    ทฤษฎีการจูงใจของ Porter และ Lawler
 
 
ในส่วนรายละเอียดต่างๆ จะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป ค่ะ
 
 
 
จำนวนผู้ชม 12710 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ