ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวทางในการนำ ITDP ไปปฏิบัติ

แนวทางในการนำ ITDP ไปปฏิบัติ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางในการนำ ITDP ไปปฏิบัติ, บทความ แนวทางในการนำ ITDP ไปปฏิบัติ, ตัวอย่าง แนวทางในการนำ ITDP ไปปฏิบัติ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ภายหลังจากที่ได้มีการจัดทำ Individual Training & Development Plan ด้วยรูปแบบของ Annual Training & Development Plan หรือ Training & Development Road Map  ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการนำเอา Individual Training & Development Plan  ไปปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
 
1. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนฝึกอบรมและ พัฒนาพนักงานรายบุคคลกับผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน โดยการอธิบายถึงโปรแกรม/หลักสูตรที่จะต้องฝึกอบรมและพัฒนา วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา
 
2. ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการพัฒนาพนักงานตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การให้คำปรึกษา การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น รวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
 
3.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานเพื่อติดตามผลการพัฒนาพนักงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการหาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาพนักงานให้ประสบความสำเร็จ
 
4.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบการนำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Training & Developments Plan ) ไปใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อไป
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
จำนวนผู้ชม 3275 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน