SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป

หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป, บทความ หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป, ตัวอย่าง หลักการกำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส ทั่วไป, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-   วิธีการจ่ายโบนัสควรนำมาใช้ทั้งระบบกับลูกจ้างทุกคนในบริษัท วิธีเฉพาะสำหรับบางแผนกสามารถรวมเข้าไว้ในระบบ
    โบนัสทั้งหมดของบริษัทได้
 
-    วิธีการคำนวณหรือสูตรเบื้องต้นของระบบโบนัสจะต้องง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้และควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำ
     เสมอ
 
-   สิ่งที่ควรเน้นในการจ่ายโบนัสคือคุณภาพ และไม่ใช่เพียงปริมาณการผลิตที่ออกมาหรือบริการ
 
-   ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องการบริหารระบบโบนัส
 
-   รายได้จากโบนัส ควรแยกออกจากค่าจ้างรายเดือน และจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มนำการจ่ายโบนัสเข้ามาใช้ว่าเป็น
    เช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อย้ำความเข้าใจว่าโบนัสตามผลงานของบริษัทและลูกจ้าง และไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนเพิ่มของโครงสร้าง
    ค่าจ้างพื้นฐาน
 
-    ระบบโบนัสจะต้องระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าจะลดโบนัสลงมาอย่างไรและลดเท่าไร เมื่อผลงานของบริษัทไม่ดีในปีใดปี
    หนึ่ง
 
-   การจ่ายโบนัสจะต้องระบุจำนวนส่วนแบ่งที่จะให้ลูกจ้างไว้อย่างชัดเจน
 
-   ระบบโบนัสทั้งหมดจะต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะทำการปรับปรุงได้เมื่อจำเป็น
 
-    เงื่อนไขเช่นว่า สมควรจะมีกองทุนสำรอง ระยะเวลาในการคำนวณกองทุนโบนัส ระยะเวลาการจ่าย และการมีเพดาน
    จำนวนโบนัสหรือไม่ จะต้องกำหนดรวมไว้ในระบบ
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง :  ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น
โดย :  ธัญญา  ผลอนันต์
 
จำนวนผู้ชม 11042 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ