ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ

HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ, บทความ HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ, ตัวอย่าง HRP : ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์HRP : กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัตินั้น จะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพราะว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อที่จะให้การวางแผนมีความเป็นไปได้และมีแนวทางในการปฏิบัติ  จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ในที่นี้มุ่งนำเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การ โดยพิจารณาถึงความจ้องการทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ หรืองานที่จะดำเนินการในอนาคต กระบวนการวางแผนประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งสรุปได้ดังแผนภาพ สำหรับรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
 
 
ขั้นตอนที่ 1 :  ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการเมืองภายในองค์การ
(Determine internal organization political environment)
 
            งานแรกของนักวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือ การศึกสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นการศึกษาภูมิหลังหรือประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์ ปทัสถานและค่านิยมของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มด้านการเมืองภายในหน่วยงาน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อนำผลของการศึกษามาพิจารณาประกอบการวางแผนขั้นอื่นๆ ได้อย่างมีความเหมาะสม
 
 
ภาพ : กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 10451 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน