SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : วันหยุดประจำสัปดาห์

กฎหมายแรงงาน : วันหยุดประจำสัปดาห์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : วันหยุดประจำสัปดาห์, บทความ กฎหมายแรงงาน : วันหยุดประจำสัปดาห์, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : วันหยุดประจำสัปดาห์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์มาตรา 28  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
 
ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน
 
บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ โดยมีหลักการว่านายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน และจะกำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์พร้อมกันทั้งสถานประกอบการ หรือไม่พร้อมกันโดยผลัดกันหยุดคนละวันก็ได้ ถ้าวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่ได้กำหนดไว้เป็นวันหนึ่งวันใดที่แน่นอน วันหยุดประจำสัปดาห์ที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างหยุดแต่ละวันต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วันด้วย
 
สำหรับงานบางประเภทนายจ้างอาจไม่จำเป็นต้องให้ลูกจ้างหยุดงานทุกสัปดาห์ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปหยุดคราวเดียวหลายวันก็ได้ แต่จะต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน
 
คำพิพากษาฎีกา ที่ 525/2534  นายจ้างมีเวลาให้ลูกจ้างหยุดงานติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถือว่าในแต่ละสัปดาห์นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว
 
จำนวนผู้ชม 3212 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ