ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา, บทความ ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา, ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ (ITDP) : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
 
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำ Training & Development Plan เพื่อนำมากำหนดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานและพนักงานรายบุคคล ทั้งนี้การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม จะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญๆ 3 ด้าน ได้แก่
 
    1.1  ข้อมูลองค์กร : เป็นข้อมูลระดับนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal)  และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร (Strategy)
 
    1.2  ข้อมูลด้านลักษณะงาน :  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (Functional Description) รวมถึงขอบเขตหน้าที่งานที่รับผิดชอบ (Job Description) คุณสมบัติที่สำคัญของตำแหน่ง (Job Specification) และความสามารถ (Competency) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ (Managerial Competency) และความสามารถในงาน (Functional Competency)
 
    1.3  ข้อมูลด้านบุคคล :  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งผลจากการประเมินช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap Assessment) ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนทัศนคติ เป้าหมาย และความคาดหวังของพนักงาน
 
 
 
สำหรับแนวทางในการหาความจำเป็นของข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ได้แก่
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7541 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน