ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : เวลาทำงานปกติ

กฎหมายแรงงาน : เวลาทำงานปกติ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : เวลาทำงานปกติ, บทความ กฎหมายแรงงาน : เวลาทำงานปกติ, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : เวลาทำงานปกติ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงาน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินเจ็ดชั่วโมง แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
 
        ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
 
        การคุ้มครองแรงงานเรื่องเวลาทำงานปกติเป็นการกำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยต้องกำหนดเวลาเริ่มต้นการทำงานและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน ซึ่งเมื่อรวมเวลาทำงาน (แต่ไม่รวมเวลาพักตามปกติ) และวันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง สำหรับงานทั่วไป และไม่เกิน 7 ชั่วโมงสำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
 
     กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ได้กำหนดเวลาทำงานปกติไว้ดังนี้
                " ข้อ 1 ให้งานทุกประเภททีมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง
                   ข้อ 2 งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่
 
                        (1)  งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ
 
                        (2)  งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
 
                        (3)  งานเชื่อโลหะ
 
                        (4)  งานขนส่งวัตถุอันตราย
 
                        (5)  งานผลิตสารเคมีอันตราย
 
                        (6)  งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
 
                        (7)  งานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตรายเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 103 ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิดได้  และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล
 
        กฎกระทรวง  ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2541) ข้อ 2 กำหนด “งานที่ใช้วิชาชีพหรืองานวิชาการ งานด้านบริหารและจัดการ งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ งานที่เกี่ยวกับการผลิต หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว นายจ้างและลูกจ้างอาจ ตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่งๆ จำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
 
        การกำหนดให้นายจ้างประกาศเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานจะมีผลทำให้การ พิจารณาเรื่องการทำงานล่วงเวลาสะดวกขึ้น เช่น นายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติ 8 -17 นาฬิกา พักระหว่าง 12 – 13 นาฬิกา การทำงานหลัง 17 นาฬิกาหรือก่อน 8 นาฬิกาจึงเป็นการทำงานล่วงเวลา
               
        นายจ้างที่ไม่ประกาศเวลาทำงานปกติหรือประกาศแต่กำหนดชั่วโมง ทำงานปกติเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่บัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น จะมีความผิดและมีโทษอาญาตามมาตรา 145
 
 
จำนวนผู้ชม 3313 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54466 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน