SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : วัตถุประสงค์ของการศึกษาระบบ

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : วัตถุประสงค์ของการศึกษาระบบ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : วัตถุประสงค์ของการศึกษาระบบ, บทความ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : วัตถุประสงค์ของการศึกษาระบบ, ตัวอย่าง การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : วัตถุประสงค์ของการศึกษาระบบ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์1. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน ในแง่มุมของผู้สมัครและในส่วนขององค์การ
 
2. ดำเนินการออกแบบการวิเคราะห์งาน สมรรถนะหลักของตำแหน่งเป้าหมายได้ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
3. สามารถกำหนดองค์ประกอบหรือมิติที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในระดับต่างๆ ของผู้สมัครแต่ละคนได้
 
4. สามารถตั้งคำถาม ลำดับการซักถาม คำถามติดตามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้
 
5. มีทักษะในการสังเกต ในการซักถาม จดบันทึก ทักษะในการรับฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีได้
 
6. สร้างแบบประเมินที่เหมาะสมกับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแต่ละประเภทได้ดี มีการกำหนดค่าน้ำหนัก การเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละวิธีได้อย่างสมเหตุสมผล และอธิบายได้
 
7. บอกขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม กรรมการสัมภาษณ์ การเตรียมการต่างๆ ก่อนการสัมภาษณ์
 
8. ออกแบบแนวทางการติดตามผลสำเร็จของการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างได้  ที่จะตอบคำถามได้ว่าการสัมภาษณ์นั้นๆ ดี แล้วหรือไม่ จำแนกคนได้หรือไม่ มีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมเช่นไร
 
9. สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์อย่างมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม
 
 
 

 
อ้างอิงจาก : หนังสือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
 
โดย  : ดร. วีระวัฒน์  ปันนิตามัย
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4582 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ