SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แบบทดสอบ"คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?"

แบบทดสอบ"คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?" | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แบบทดสอบ"คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?" , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ แบบทดสอบ"คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?" , บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ แบบทดสอบ"คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?"


คุณคือผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? คำถามนี้ท้าทายยิ่งนัก ลองทำแบบทดสอบต่อไปนี้ดู เพียงตอบว่า "ถูก" หรือ "ผิด"  เมื่อทำครบแล้ว จึงค่อยอ่านเฉลย แล้วคุณจะพบกับความประหลาดใจที่ไม่เคยรู้มาก่อน

 

คำถาม

ถูกหรือผิด

 1. ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพมักมองโลกในแง่ดีเสมอเวลาเข้าหาลุกน้อง
 2. คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุด จะเปิดรับคำแนะนำมากที่สุดเช่นกัน
 3. ควรปล่อยให้การประชุมดำเนินไปด้วยความรู้สึกที่ดีและราบรื่นเสมอ
 4. ผู้จัดการที่ดี มีคำตอบที่ถูกต้องเสมอ เมื่อลุกน้องต้องการความช่วยเหลือ
 5. พนักงานใหม่ควรได้รับโอกาสให้ทำงานตามความถนัดของแต่ละคน
 6. ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพรู้ดีว่าทุกคนสามารถสร้างแรงจูงใจได้เมื่อได้รับการกระตุ้นที่ถูกจุด
 7. ภารกิจขององค์กรควรถูกกำหนดขึ้นสำหรับลูกค้า เพื่อให้รุ้ถึงพันธะสัญญาต่อลูกค้าและคุณค่าขององค์กร
 8. ผู้จัดการที่ดี มักจะเปิดประตูห้องทำงานของตนต้อนรับอยู่เสมอ
 9. คุณควรหลีกเลี่ยงใช้คำว่า “ผมหรือดิฉัน” ระหว่างการพูดคุยกับลูกน้องของคุณ
 10. คุณควรพยายามห้ามปรามหรือเตือนลุกน้องจากการนำข่าวร้ายมาบอก
 11. เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการพัฒนาและอบรมพนักงานที่มีความเฉลียวฉลาดเพื่อให้เป็นแม่แบบของพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. คุณควรให้ความสำคัญกับภาพรวม หรือสิ่งที่ใหญ่กว่า และปล่อยส่วนที่เป็นรายละเอียด ให้คนอื่น
 13. เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายด้านประสิทธิภาพให้สูงที่สุด เพื่อที่ลูกน้องของคุณจะได้ทำงานกันอย่างหนัก  เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
 14. การประเมินผลงานพนักงานโดยทั่วไป ยังไม่ใช่หนทางที่ได้ผลสำหรับการนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน  ต่างจากการให้สิ่งจูงใจซึ่งจะดูได้ผลมากกว่า
 15. ปัญหาส่วนใหญ่ด้านการบริหารจัดการ  จะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่าย หากคุณใช้เวลาในการวิเคราะห์สถานการณ์
 16. เงินถือเป็นสิ่งจูงใจลำดับแรกในการทำงานกับทีมของคุณ
 17. ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยปกติแล้วลูกน้องของคุณจะทำงานสำเร็จ ได้มากขึ้นโดยปราศจากความเครียดและแรงกดดันจากกำหนดส่งมอบงาน
 18. ผู้คนส่วนมากจะมีความซื่อสัตย์และเถรตรงในการสัมภาษณ์
 19. ผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์งาน  มักจะได้พนักงานที่ดี
 20. คุณควรให้ความสนใจกับพนักงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ  และปล่อยให้พวกที่ประสบความสำเร็จทำงานไปโดยลำพัง
 21. ผู้จัดการที่ดีควรรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
 22. การบริหารจัดการเวลาที่ดี กำหนดให้คุณต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานกับลูกน้องคุณ
 23. ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และอภิปรายสถานการณ์ต่าง ๆ
 24. เมื่อลูกน้องประสบปัญหา ที่เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและนำพวกเขากลับมาสู่ภาวะปกติ
 25. คุณควรยินดีที่จะปกป้องการตัดสินใจทุกครั้งของคุณเสมอ

คำเฉลย

เฉลย คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

 1. ผิด ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพควรทำงานในมุมมองของผู้ใหญ่ เก็บข้อมูลและตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีอยู่ การมองโลกในแง่ดีจนเกินไปจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่จริงใจในสายตาของลูกน้อง
 2. ผิด คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุด  มักเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเช่นเดียวกับผู้จัดการที่เชื่อว่าตนเองต้องการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด กลับจะเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด
 3. ผิด ไม่ควรปล่อยให้การประชุมมีความรู้สึกดีจนเกินไป
 4. ผิด เมื่อลูกน้องของคุณมาหาเพื่อต้องการคำตอบ พวกเขามักจะมีประเด็นซ่อนอยู่ในใจ ซึ่งเขาอาจกำลังต้องการกำลังใจหรือพยายามที่จะให้คุณรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น งานของคุณจะไปได้สวย หากคุณพยายามถามคำถามที่ดีเพื่อค้นหาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว
 5. ผิด เมื่อคุณจ้างพนักงานใหม่ คุณอาจต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งช่วยเหลือไม่ให้พวกเขาพบกับความล้มเหลว ระบบของคุณจึงควรเป็นตัวบังคับและกระตุ้นให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง  มิเช่นนั้น พวกเขาเหล่านั้นจะทำงานในระดับที่พวกเขาเห็นควรหรือเคยทำมาก่อน
 6. ผิด คุณไม่สามารถจูงใจใครได้ แม้ว่าจะลงทุนเวลา แรงกาย และความพยายามเท่าไหร่ก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือการให้ฝ่ายบุคคลตรวจสอบว่าคุณได้มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของลูกน้องหรือไม่ คุณเพียงแต่มีหน้าที่จัดหาหรือสร้างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่กระตุ้นแรงจูงใจลูกน้อง
 7. ผิด ภารกิจองค์กรไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อลูกค้า การยอมรับของลูกค้าเกิดขึ้นจากการดูแลพวกเขาอย่างดี ภารกิจขององค์กรมีไว้สำหรับคุณและทีมงานใช้จัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจ
 8. ผิด ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถจัดการกับตารางงานของตนได้ การเปิดประตูห้องทำงานไว้ตลอดเวลาอาจเป็นจุดอ่อนให้ลูกน้องผลักความรับผิดชอบไว้กับคุณตลอดเวลา การจัดตารางการทำงานเบื้องต้นประตูห้องทำงานที่ปิดลงจะป้องกันและธำรงรักษาโครงการต่าง ๆ ต่อไป
 9. ผิดผู้บริหารควรสื่อสารเป็นคนแรก  เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติของการสื่อสารซึ่งอาจสร้างปัญหาให้กับลูกน้องของคุณได้ การใช้คำว่า “ผมหรือดิฉัน” จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
 10. ผิด พึงจำไว้เสมอว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกน้องนำมักไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง และหากคุณกำจัดผู้นำสารก็จะทำให้การไหลของข้อมูลที่สำคัญหยุดไป
 11. ผิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดมักกลับมาหลอกหลอนผู้จัดการด้วยอัตราการลาออกของพนักงาน รวมถึงความเครียด ความไม่ซื่อสัตย์ ความเฉื่อยชา การผิดคำมั่นสัญญา และการฟ้องร้องนายจ้างโดยลูกจ้าง
 12. ผิด ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับเฉพาะกิจกรรมที่ต้องการผลลัพธ์สุดท้าย หากคุณไม่สามารถควบคุมมันได้ก็จะไม่สามารถจัดการมันได้ และหากคุณไม่ตรวจสอบ คุณก็ไม่สามารถทำมันได้
 13. ผิด การตั้งเป้าหมายการทำงานที่สูงจนเกินไปจนไม่มีใครสามารถบรรลุได้ จะทำให้เกิดความผิดหวังและหมดกำลังใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทำให้คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ในที่สุด
 14. ผิด การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการที่สามารถทำได้คือการลงทุนในคน การให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญ  และพึงจำไว้ความสัมพันธ์ต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเงิน เช่นเดียวกับการที่คุณไม่สามารถซื้อความซื่อสัตย์และคำมั่นสัญญาจากใคร
 15. ผิด ประเด็นด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ที่คุณเกี่ยวข้องมักไม่ใช่ปัญหา เนื่องจากเราไม่สามารถหาคำตอบเพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเวลาและสถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นสภาพที่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นต้องได้รับการดูแลบนพื้นฐานของความจริง
 16. ผิด แม้ว่าเรื่องเงินจะเป็นประเด็นอยู่เสมอ แต่จากการสำรวจพบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะทำหรือไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากสาเหตุเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว สภาพแวดล้อม ตารางการทำงานและการได้รับการยอมรับก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญ
 17. ผิด แม้ว่าการกำหนดส่งมอบงานดังกล่าวจะช่วยให้ลุกน้องของคุณจัดลำดับความสำคัญของงาน  และสามารถทำงานได้สำเร็จเกินกว่าที่คาดไว้
 18. ผิด ผู้คนส่วนมากมักบอกถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าคุณอยากฟัง แต่คุณไม่ควรมองทุกสิ่งเพียงแค่ผิวเผิน  และควรที่จะถามคำถามเพื่อติดตามและตรวจสอบ จงพยายามทำให้ผู้ที่ถูกถามรู้สึกสบายใจข  ณะที่คุณกำลังค้นหาความจริงจากพวกเขา
 19. ผิด มีโอกาสเพียงแค่ 14 เปอร์เซ็นเท่านั้นที่คุณสามารถเลือกพนักงานที่ดีจากการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว แต่หากยิ่งเพิ่มวิธีการอื่น ๆ อาทิ การสัมภาษณ์ซ้ำครั้งที่สอง การประเมินคุณค่าและความสนใจ ความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน บุคลิกลักษณะและการประเมินทักษะต่างๆ
 20. ผิด ในการทำงานกับคนที่ประสบความสำเร็จ อาจเป็นการเสียเวลามากเกินไปในความพยายามที่จะทำให้งานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การใช้เวลาดังกล่าวในการเลือกกระบวนการหรือปรับปรุงการมอบหมายงานใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า  และจงจำไว้ว่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จย่อมต้องการความสนใจ การยอมรับ และการสนับสนุน
 21. ผิด ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพควรทำระบบรายงานเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในจุดที่ควรจะเป็นกับลูกน้อง เมื่อใดที่คุณรู้สึกกดดัน  นั่นหมายถึงว่าคุณได้ทำอะไรผิดพลาดไปแล้ว
 22. ผิด ผู้คนมักมีความยุ่งเหยิงและต่างก็มีความต้องการของตนเอง ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด
 23. ผิด การประชุมจัดขึ้นเพื่อตัดสินใจเท่านั้น
 24. ผิด จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าคนเราจะมีความรับผิดชอบเป็นของตนเอง หากคุณกระโดดลงไปช่วยเหลือตั้งแต่ต้น  คุณจะพบว่าบทบาทของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และจะตกเป็นเหยื่อของการกระทำดังกล่าวในที่สุด
 25. ผิด คุณไม่ควรที่จะปกป้องตำแหน่งของคุณ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการโต้แย้งและความเข้าใจผิดทั้งหมด

 

โดย : กฤษณ์ โกมลมิศร์(นิตยสาร Business.Com)

จำนวนผู้ชม 5381 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ