SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข้อควรคำนึงในการสัมภาษณ์งาน

ข้อควรคำนึงในการสัมภาษณ์งาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งาน            1. สัมภาษณ์ตรงเวลาไม่ปล่อยให้ผู้สมัครคอยนานเกินไปเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อ บริษัท
  2. ต้อนรับผู้สมัครอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและให้เกียรติผู้สมัครงานทุกคน
  3. เริ่มชี้แจงรายละเอียดตั้งแต่กิจการบริษัท โครงสร้างบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะ งาน สายการบังคับบัญชา เงื่อนไขการทำงาน ค่าจ้าง/เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทให้ผู้สมัคร งานรับทราบ
  4. พูดคุยอย่างเป็นกันเองเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานได้ซักถามบ้าง
  5. กรณีผู้สมัครงานตกลงใจจะร่วมงานด้วย ผู้สัมภาษณ์ควรถามว่าจะเริ่มงานได้เมื่อ ใดและแจ้งให้ผู้สมัครงานทราบว่าต้องเตรียมเอกสารหลักฐานใดเพิ่มเติมบ้างเมื่อบริษัทรับเข้าทำงาน
  6. กรณีผู้สมัครงานไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท ก็ควรจะมีการสอบถามสาเหตุว่า เพราะเหตุใด เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไป
 หลังการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท จะดำเนินการดังต่อไปนี้ หากรับผู้สมัคร งานผู้นั้น
  1. จัดทำสัญญาจ้างเอกสารต่าง ๆ ในวันเริ่มงาน
  2. ติดตามผลว่าผู้สมัครงานตกลงจะเริ่มงานได้วันใด
  3. แจ้งให้ต้นสังกัดเตรียมงานสำหรับผู้สมัครที่จะเริ่มงานใหม่

 

 

 

ที่มา : http://www.doe.go.th/

จำนวนผู้ชม 4237 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ