ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่าน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่าน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่าน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่าน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่านคอลัมน์ HR corner

โดย อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอพีเอ็ม กรุ๊ปทุกวันนี้โลกของเรามีปัจจัยภายนอกผลักดันจนทำให้องค์กร หรือแม้แต่ตัวเราต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การดำเนินธุรกิจในวันนี้ก็เช่นกัน เพราะองค์กรปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องลูกค้าหรือเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีเรื่อง อื่น ๆ อีกมาก ฉะนั้นความสำคัญของ transformational change จึงอยู่ที่ว่าเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการลงมือปฏิบัติจริงอย่างถูกจุดหรือไม่

ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพให้ดี อะไรบ้างที่เราต้องทำและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกาย รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ เรื่องพวกนี้ไม่ว่าใครก็รู้ว่าการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสุขภาพนั้นต้องทำอย่างไร แต่หลาย ๆ คนรู้ แต่ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

องค์กรก็เช่นเดียวกัน เพราะสิ่งสำคัญคือ ผู้นำองค์กรต้องลุกขึ้นมาทำอย่างจริงจังมากกว่า ในฐานะผู้บริหารขององค์กรวันนี้ผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กรจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน ผู้บริหารลองถามตัวเองหรือยังว่าวันนี้เราได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วมากน้อย แค่ไหน

ทุกคนรู้ว่าสุขภาพดีจะต้องกินอาหารอย่างไร แต่ยังกินหวานจัด มันจัด เค็มจัด และกินไม่เป็นเวลาเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงสำเร็จได้อย่างไร ซึ่งเหมือนกับแค่รู้หลักการ หรือ concept ที่สวยหรู แต่ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น ฉะนั้นภาพของ transformational change จึงอยากจะชวนทุกคนคิดว่า ผู้บริหารหรือใครก็ตามที่กำลังจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ คนคนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ transform ตัวเอง เช่น อยากให้องค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น อยากให้มีการดูแลลูกค้าดีขึ้น แต่เราในฐานะที่เป็นผู้บริหาร

ผู้นำยังคงพฤติกรรมเดิม ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร แล้วจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไร ถ้าผู้บริหารติดยึดกับความสำเร็จ หรือความสามารถของตนเอง และความ รุ่งเรืองในปัจจุบัน คิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว คงดีไปมากกว่านี้ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงก็จะ ไม่เกิด อาจจะไม่สามารถรักษาความสำเร็จ ต่อไปในอนาคตได้

เพราะโลกทุกวันนี้กับโลกที่ผ่านมาไม่มีความเหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า

การที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแบบ transformational change ผู้บริหารต้องลองพยายามกลับไปทบทวนว่าอะไรที่จะต้องหยุด อะไรที่เรายังไม่เคยทำบ้าง ต้องลองทำ และอะไรที่ทำได้ดีอยู่แล้ว ก็ต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ รู้แล้วหรือยังว่าอะไรที่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเพื่ออะไร และถ้าจะเปลี่ยนต้องเริ่มจากตรงไหนในตัวเราก่อน

โลกเปลี่ยนไปทุกวัน องค์กรของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม หลาย ๆ องค์กรเปลี่ยนแปลงไม่ทันโลก เนื่องจากผู้บริหารข้างในไม่ได้เปลี่ยน ถ้าผู้บริหารไม่เปลี่ยนแปลง องค์กรก็จะย่ำอยู่กับที่หรือค่อย ๆ ก้าวช้า ๆ

ประเด็นสำคัญที่อยากจะย้ำ คือ ผู้บริหารต้องมานั่งถามตัวเองทุกวันว่าเราต้องทำอะไร เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง เปลี่ยนแปลงองค์กรไปแบบไหน เพื่ออะไร ทำไม และจะได้อะไร จะเห็นอะไรเกิดขึ้น จะดียังไง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล องค์กร ครอบครัวหรืออะไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่ต้องทำทุกวัน การที่จะ Transformational change ได้ต้องเริ่มต้นก่อนจากสิ่งเหล่านี้เสียก่อน

การเปลี่ยนแปลงแบบ Transformational change ไม่ได้เริ่มมาจากการที่องค์กรมีกลยุทธ์ที่โดดเด่น ไม่ได้เริ่มมาจากองค์กรที่เก่งหรือมีเงินมาก แต่มาจากแรงปรารถนามุ่งมั่นว่าองค์กรจะ transformational change ไปเพื่อให้ได้อะไร เพื่อให้เกิดอะไร แล้วองค์กรจะได้อะไร

หลังจากนั้น เราก็ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนว่า องค์กรกำลังจะไปทางไหน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะไปแบบนั้นเพื่ออะไร จะมีประโยชน์ตรงไหน ภายในเวลาเท่าไร เพื่อที่จะไม่สายเกินไป ต้องทำตรงไหน เปลี่ยนแปลงวิธีคิดแบบไหน อะไรที่ไม่ดีไปบ้าง และต้องสร้าง roadmap ที่ชัดว่าจะทำอะไรก่อนหลัง และเมื่อไร ผู้นำที่จะไปผลักดันองค์กรให้เปลี่ยนแปลงได้ต้องมีแรงผลักดันมาจากข้างใน

ไม่ใช่ว่าต้องมีปัญหาก่อนถึงเริ่มที่จะมาดูว่าจะเปลี่ยนยังไง เพราะองค์กรที่จะ transform ตัวเองได้ต้องมา

จากผู้บริหารหรือผู้นำที่มีความต้องการ มุ่งมั่นตั้งใจ พยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่จะผลักดันให้เกิดความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย

พอองค์กรมีทุกอย่างชัด ทั้งเรื่องที่จะเปลี่ยน สิ่งที่จะต้องหยุด อะไรต้องปรับ และเวลาที่เราตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่าเมื่อไร

ก็ต้องมากำหนดระบบการวัดผลว่าจะวัดอย่างไร องค์กรทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วหรือไม่ พนักงานในองค์กรพฤติกรรมเปลี่ยนไป จริง ๆ หรือเปล่า หลังจากนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจ (motivate) ทั้งตนเองและลูกน้อง เพราะเมื่อเจออุปสรรคก็อาจจะทำพนักงานท้อได้

เราในฐานะผู้นำจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมชักจูงให้คนมีความกระตือรือร้นและเห็นภาพเดียวกันกับผู้ที่นำองค์กร

ดังนั้น ถ้าองค์กรไหนขับเคลื่อนไป พร้อม ๆ กับพนักงาน องค์กรนั้นจะไปได้เร็ว และสิ่งสำคัญมาก ๆ คือ ผู้บริหารจะต้องรู้ ต้องกล้าที่จะยอมรับว่าเราไม่เก่งอะไร หรืออ่อนตรงจุดไหนถึงจะแก้ได้ตรงจุดและพัฒนาไปได้พร้อม ๆ กัน

ขณะเดียวกัน หลาย ๆ องค์กรที่จ้าง ที่ปรึกษาราคาแพงด้วยการเขียน roadmap สวยหรู แต่จริง ๆ แล้วสิ่งนี้ไม่ได้เริ่มจากแรงปรารถนาของตนเองหรือของผู้นำก็จะไม่มีทางผลักดันให้สำเร็จ เพราะสิ่งนี้เป็นเพียงแค่แผนที่ เป็นสิ่งที่แค่ตระหนักจะทำ แต่ไม่ได้คิดที่จะเริ่ม

ก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผลอะไร

ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ต้องเปลี่ยนแปลงคนอื่นอย่างเป็นกระบวนการ และต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรไปพร้อม ๆ กันด้วยถึงจะทำให้ transformational change ประสบความสำเร็จ

หน้า 29


วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4215  ประชาชาติธุรกิจ

จำนวนผู้ชม 5273 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน