SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เหตุผล การตัดสินใจภายหลังการสัมภาษณ์ ของบริษัทฯ

เหตุผล การตัดสินใจภายหลังการสัมภาษณ์ ของบริษัทฯ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลังการสัมภาษณ์ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ หลังการสัมภาษณ์, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ หลังการสัมภาษณ์ เหตุผลในการตัดสินใจรับบุคคลเข้าทำงาน ภายหลังการสัมภาษณ์ได้แก่


  1. งานรอ ต้องรีบหาคนทำมิฉะนั้นเกิดความเสียหายได้ ในปัจจุบันตลาดแรงงานค่อนข้างขาด แคลนผู้สมัครงานที่เหมาะสมหรือมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดการแย่งตัวผู้สมัครงาน ดังนั้นกิจการที่ขาด แคลนคนทำงานถ้าสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ถูกใจแล้ว นายจ้างต้องรีบตัดสินใจโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจถูก หน่วยงานอื่นที่เปิดรับสมัครแย่งตัวไป
  2. ผู้สมัครงานเคยผ่านงาน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานที่ผ่านตรงกับลักษณะงานที่หน่วยงาน เปิดรับ บริษัทก็จะตัดสินใจรับเข้าทำงานทันที เพราะบริษัทไม่ต้องมาเสียเวลาในการสอนงาน
  3. เป็นคนเก่ง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการทั่วไป
  4. ผู้สมัครเป็นคนดีและมีแววว่าสอนงานง่าย ถึงแม้ยังไม่เก่งก็ตาม ผู้สมัครที่มีสัมมาคารวะอ่อน น้อม มารยาทดี ไม่ก้าวร้าว เพียงแต่ได้มีโอกาสทดลองทำงานดู บางหน่วยงานก็ตัดสินใจรับเพราะมี
แววว่านอนสอนง่าย ส่วนคนที่แสดงความเก่งเกินไปบางหน่วยงานก็อาจไม่ชอบ
  5. คาดว่าจะอยู่ทำงานกับบริษัทหลายปี
  6. กิริยามารยาทเป็นที่ประทับใจและคาดว่าจะมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
  7. มีสิ่งบ่งบอกว่าผู้สมัครงานอาจมีส่วนเอื้ออำนวยประโยชน์ให้บริษัทในหลายประการ เช่น ผู้ สมัครงานรู้จักคนมาก รู้แหล่งวัตถุดิบ ฯลฯ เป็นต้น
  8. เป็นผู้ที่คนรู้จักแนะนำมาและมั่นใจว่าเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือมีพี่น้อง พ่อแม่ ทำงาน อยู่กับบริษัท
  9. มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ดี
  10. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว หรือไปประจำต่างจังหวัดได้

 

ที่มา : http://www.doe.go.th/

จำนวนผู้ชม 4209 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ