SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ผลตอบแทนพนักงานองค์กรไทย ปี 2010 ฟู่ฟ่ากว่ารอบปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงานองค์กรไทย ปี 2010 ฟู่ฟ่ากว่ารอบปีที่ผ่านมา | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลตอบแทนพนักงานองค์กรไทย ปี 2010 ,ผลตอบแทนพนักงาน 2553 , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลตอบแทนพนักงานองค์กรไทย ปี 2010 ,ผลตอบแทนพนักงาน 2553, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลตอบแทนพนักงานองค์กรไทย ปี 2010 ,ผลตอบแทนพนักงาน 2553ในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วโลกมีทัศนคติด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2010 มนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่ก็มีความคิดว่าช่วงเวลาที่เลวร้าย ของเขานั้นผ่านพ้นไปแล้วนั้นอาจเป็นความคิดที่ผิด เพราะผลสำรวจล่าสุดของ แกรนท์ ธอร์นตัน อินเตอร์เนชั่นแนล (Grant Thornton International Business Report : IBR) เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราลูกจ้างในบริษัท เปิดเผยว่า จาก 36 กลุ่มเศรษฐกิจทั่วโลกในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการให้ค่าจ้างพนักงานในปีนี้ได้รับการชี้แจงว่ามีแนวโน้มน้อยที่จะขึ้นค่าจ้างในปี 2010 น้อยลงยิ่งกว่าปี 2009

โดย 36% วางแผนว่าจะไม่ขึ้นค่าจ้างหรือลดค่าจ้าง เปรียบเทียบกับ 24% เมื่อ ปี 2009 และ 51% ของผู้จ้างงานระบุว่ามีการวางแผนขึ้นค่าจ้างให้เทียบเท่าหรือมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2010 เปรียบเทียบกับ 64% ในปีก่อนหน้า

อเล็กซ์ แมคบีธ ผู้บริหารระดับสูงของแกรนท์ ธอร์นตัน ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไป แล้ว ประเทศต่าง ๆ จะนำประเด็นเรื่องการจ้างงานมาพิจารณาตามหลังเรื่องอื่น ๆ เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

ในบางประเทศกลุ่มเศรษฐกิจมีคนตกงานอย่างมาก แต่การว่างงานก็ยังไม่สูงเท่าที่เกรงว่าจะเป็นตั้งแต่แรกเริ่มสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจเอกชนมีความสามารถในการปรับตัว และสามารถฝ่าฟันไปได้เพื่อรักษาพนักงานของตนไว้ในช่วงเวลาอันยากลำบาก

และในจำนวน 36 กลุ่มธุรกิจจากการสำรวจครั้งนี้ ให้ข้อมูลว่าจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานในปี 2010 ด้วยค่าดุลยภาพทั่วโลกที่ +20% (เปรียบเทียบกับ -4% เมื่อปี 2009) โดยธุรกิจที่มีทัศนคติด้านบวกสูงที่สุด ได้แก่ เวียดนาม (+60%), บราซิล (+59%), บอตสวานา (+50%), ออสเตรเลีย และอินเดีย (+47% ทั้ง 2 ประเทศ) ในทางตรงกันข้ามธุรกิจในยุโรปกลับมีทัศนคติด้านลบยิ่งกว่าพื้นที่อื่นในโลก โดยไอร์แลนด์, อิตาลี (-14% ทั้ง 2 ประเทศ), ฝรั่งเศส (-10%) และสเปน (-8%) ยังคงคาดว่าจะลดการจ้างงาน

สิ่งที่น่าดีใจ คือ รายงานฉบับนี้บอกใน ปี 2009 มีธุรกิจถึง 50% พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างพนักงานประจำ แต่เลือกใช้ทุกมาตรการเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนชั่วโมงในการทำงาน การจัดรวมหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งเป็นมาตรการที่นิยมใช้ทั่วโลก ทั้งนี้จากผลการสำรวจ 61% ของธุรกิจไทยคาดว่าจะเพิ่มค่าจ้างในปี 2010 ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่ 27% คาดว่าจะไม่เพิ่มค่าจ้าง

ทางกลับกันกับค่าเฉลี่ยโลก ผลตอบแทน ของพนักงานชาวไทยมีภาพรวมที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา และสามารถคาดหวังค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นได้ และผู้ที่กำลังมองหางานยังมีโอกาสที่ดีกว่าและมากยิ่งกว่าในปีนี้อีกเช่นกัน

ทอม โซเรนเซน สรุปว่า "นายจ้างจำเป็นต้องให้ความใส่ใจต่อพนักงานที่มีความสำคัญก่อนที่จะสายเกินไป เพราะในระยะเวลา 4-6 ไตรมาสที่ผ่านมา พนักงานจำนวนมากได้มองถึงเรื่องความมั่นคงของงานมากกว่าโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้โดยที่พนักงานจะกลับไปมีความสนใจในโอกาสใหม่ ๆ ในหน้าที่การงานอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น"


หน้า 30


วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4189  ประชาชาติธุรกิจ

จำนวนผู้ชม 4510 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ