SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดโมเดลใหม่ขจัดปัญหาแรงงานขาด

เปิดโมเดลใหม่ขจัดปัญหาแรงงานขาด | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาแรงงานขาด , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาแรงงานขาด, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาแรงงานขาด

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ของประเทศเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแรงงานส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างกลับภูมิลำเนาและเข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระจากโครงการต้นกล้าอาชีพ

ด้วยเหตุนี้กระทรวงแรงงานจึงต้องทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สร้างโมเดลตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน

โดย "ไพฑูรย์ แก้วทอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงมาเป็นหัวหอกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จัดให้มีการทำโมเดลแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน นำผู้ที่ทำงานคลุกคลีอย่างใกล้ชิดในพื้นที่มาระดมความคิด เช่นจากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ทราบและสะท้อนปัญหาอย่างเป็นไปตามความเป็นจริง และให้มีการจัดงานนัดพบแรงงานแพร่ออกไปทุกภูมิภาค โดยทุกคนต้องช่วยกันบอกกล่าวในลักษณะปากต่อปาก ให้แรงงานในพื้นที่ได้รับทราบและกระตือรือร้นเพื่อมองหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้หางานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังให้ผู้ตรวจราชการทั้งระดับกรมและกระทรวงจะต้องแบ่งโซนรับผิดชอบและต้องรู้ลึก รู้จริง ในข้อมูลความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม และความต้องการแรงงานในประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนให้ชัดเจน เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลให้สามารถใช้ชี้แจงต่อสาธารณชนได้ในทุกสถานการณ์

ซึ่งจากการรวบรวมตำแหน่งงานว่าง ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม 2553 พบว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างรวมทั้งสิ้น 136,047 อัตรา จำแนกเป็น ตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 2,655 อัตรา ผู้ประกอบวิชาชีพ ต่าง ๆ เช่น พยาบาล นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ จำนวน 6,902 อัตรา ช่างเทคนิค เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 12,367 อัตรา เสมียน/เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี จำนวน 15,047 อัตรา พนักงานบริการ พนักงาน ขายของในร้าน จำนวน 25,225 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและประมง จำนวน 529 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ เช่น ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม ฯลฯ จำนวน 14,682 อัตรา ผู้ควบคุมเครื่องจักรจำนวน 16,062 อัตรา และพนักงานทั่วไปจำนวน 42,578 อัตรา

กรมการจัดหางานจึงขอให้ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพฯเขตพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางาน (e-job center) ภายในกระทรวงแรงงาน โทร. 0-2245-2260 หรือที่ศูนย์จัดหางานสาขาโรงเรียนดุสิตพณิชยการ เขตราชเทวี ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 0-2245-1908 หรือ 1694

หน้า 31
จำนวนผู้ชม 5703 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ