SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ว่าด้วยเรื่อง ความหลากหลายในองค์กร

ว่าด้วยเรื่อง ความหลากหลายในองค์กร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความหลากหลายในองค์กร , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ความหลากหลายในองค์กร, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ความหลากหลายในองค์กรคอลัมน์ hr corner

แหล่งข้อมูลจาก APM Groupแน่นอนว่าความหลากหลายคือ สิ่งที่สำคัญของทุกองค์กรในศตวรรษนี้ และยังเป็นกรอบ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยเช่นกัน ขั้นตอนแรกในการส่งเสริมความหลากหลาย คือ ระบุ และสร้าง ความหลากหลายให้เกิดขึ้นในองค์กร ของท่าน

ฉะนั้น ต่อไปนี้คือการไม่ยอมรับความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวในองค์กรท่าน

1.โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตร ว่าด้วยความหลากหลายและการอยู่ ร่วมกัน

เมื่อโครงการเช่นนี้ได้รับการประกาศว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ก็เป็นการแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า องค์กรไม่ใส่ใจเรื่องศักยภาพเชิงวัฒนธรรมเท่าใดนัก จริง ๆ แล้วโครงการนี้ไม่ใช่กิจกรรมเพิ่มเติมที่จะมองว่าไม่จัดแล้วจะช่วยลดงบฯขององค์กรหรือไม่

2.อัตราการลาออกที่สูง

พนักงานลาออกบ่อย ๆ อยู่กลุ่มเดียวหรือไม่ ถ้าผู้หญิงเชื้อชาติละติน เอเชีย แอฟริกัน หรืออื่น ๆ ลาออกมากก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายกับองค์กรท่าน

3.การปฏิบัติงานที่แย่

ผู้ที่ควรรับผิดชอบต่อปัญหาการทำงาน คือ พนักงาน ไม่ใช่ระบบหรือโครงสร้างองค์กร แต่การปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลมักเกิดจากความเครียดในที่ทำงาน การขาดโอกาส หรือการกีดกันได้

4.การตัดสินใจที่เข้มงวดเกิน

ไม่มีแรงจูงใจในการลองเสี่ยง หรือ ลองทำอะไรใหม่ ๆ หรือไม่ ทำงานใด ๆ ด้วยวิธีเดิม ๆ ตลอดหรือไม่ หากวิธีการทำงานใด ๆ ดูไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลแล้ว มุมมองใหม่ ๆ จะถูกจำกัด และพรสวรรค์ ความคิดที่หลากหลายก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง

5.ผู้นำชายล้วน

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกไปจนถึงพนักงานระดับล่างเป็นผู้ชายผิวขาวหมดหรือไม่ องค์กรที่เห็นความสำคัญของความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันควรทำตามนโยบายที่ตนวางไว้ และมีผู้นำที่หลากหลาย

6.ความคึกคะนอง

การหยอกล้อที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา รูปร่าง และอื่น ๆ แสดงถึงวัฒนธรรมและการยอมรับการกระทำและพฤติกรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สัญลักษณ์หรือการฉลองวันหยุดในโอกาสพิเศษก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน

7.ซัพพลายเออร์เดิม ๆ

บริษัทที่ต้องการสร้างความหลากหลายมักจะหาซัพพลายเออร์หน้าใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากจะทำตามพันธสัญญาที่ตั้งไว้แล้ว บริษัทยังสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้มากขึ้นด้วย

ข้อดีทางธุรกิจของความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

- สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

- ใช้ทักษะและพรสวรรค์มากขึ้น

- เพิ่มพันธสัญญาและความกระตือรือร้นมากขึ้น

- จับกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น

- หลีกเลี่ยงคดีความด้านการเลือกปฏิบัติ

- เพิ่มการเรียนรู้ขององค์กร

- เพิ่มความยืดหยุ่นด้านการรับรู้

- เตรียมความพร้อมองค์กรสู่อนาคต

- เพิ่มความไว้วางใจและการทำงานเป็นทีม

10 กิจกรรมกลุ่มเพื่อความหลากหลาย

1.สร้างวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่

ถ้าการแก้ปัญหาของท่านยึดติดกับ วิธีการเพียงวิธีเดียว ลองแบบนี้ให้แผนกต่าง ๆ ระบุวิธีแก้ปัญหาของตนลงบนกระดาษ เก็บกระดาษคำตอบ อ่าน ออกเสียง และอภิปราย บันทึกข้อดีของ วิธีการเหล่านั้น

2.ขอความเห็นจากคนนอก

ขอความเห็นจากคนนอกแผนกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพโครงการหรือหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ โดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเขาจะไม่เชี่ยวชาญในด้านนี้

3.ตั้งคำถามเรื่องความเท่าเทียมกัน

คนส่วนใหญ่สับสนเรื่องความเท่าเทียมกับความยุติธรรม ให้พนักงานระดม ความคิด และยกตัวอย่างเช่น ให้ชาย-หญิงมีห้องอาบน้ำเท่า ๆ กัน หรือให้กรรไกรแบบที่คนถนัดขวาใช้กับคนที่ถนัดซ้าย จากนั้นให้ พนักงานหาสิ่งที่เท่าเทียมกัน แต่ไม่ยุติธรรมในองค์กร

4.เห็นความสำคัญของตัวตนผู้อื่น

อภิปรายการเปลี่ยนนโยบายที่ผ่านมาในองค์กรหรือบทความในหนังสือพิมพ์ จากนั้นถามความเห็นและปฏิกิริยาจาก พนักงานว่าพื้นเพ การเลี้ยงดู และประสบการณ์ หล่อหลอมความเห็นของแต่ละคนอย่างไร

5.เปิดกว้างต่อพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้น

ลองนึกถึงพรสวรรค์ของท่านที่องค์กรไม่รู้ ถามความเห็นกลุ่มว่าแต่ละคนชำนาญเรื่องใด มีทักษะใด ชอบเรื่องใดเป็นพิเศษ และผู้อื่นไม่รู้ จากนั้นระดมสมองหา วิธีการนำข้อดีตรงนี้ออกมาใช้ในองค์กร

6.ประเมินความหลากหลายขององค์กร

จดข้อสังเกตของท่านลงฟลิปชาร์ต ให้สมาชิกในกลุ่มวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร แผนกของท่าน หาว่าคนทุกสีผิวได้ทำงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมหรือไม่ แล้วเรื่องเพศและอายุก็สำคัญด้วย จากนั้นระบุวิธีการกำจัดช่องว่างเหล่านี้มา 2 หรือ 3 ข้อ

7.จ้างคนจากองค์กรอื่น

อภิปรายว่าองค์กรมีวิธีหาคนเก่ง อย่างไรบ้าง ควรดำเนินนโยบายในการ หาคนเก่งให้กว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ท่านจะดึงดูดคนเก่งและรักษาพนักงาน ชั้นยอดเอาไว้ในองค์กรในศตวรรษนี้ได้ หรือไม่

8.นึกถึงโลกที่สมบูรณ์แบบ

ให้สมาชิกเขียนวิธีที่จัดว่าเป็นการ ส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันขององค์กรท่าน จากนั้นอ่านดัง ๆ ว่าองค์กรขาดลักษณะใดบ้าง จากนั้นระบุวิธีเปลี่ยนข้อเสียให้เป็นโอกาสเพื่อการเติบโตและการพัฒนาต่อไป

9.ตรวจสอบโครงสร้างองค์กร

ระบุปัญหาด้านบุคลากรในองค์กรท่าน อภิปรายว่าปัญหาเหล่านี้กลายเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าปัญหาเชิงบุคคลอย่างไร องค์กรท่านจะแก้ปัญหาเรื่องจุดอ่อนด้านโครงสร้างอย่างไรบ้าง

10.ชั่งน้ำหนักหาข้อดี

สร้างตารางเพื่อระบุผลกระทบลงบน ฟลิปชาร์ตขึ้น 2 ตาราง โดยตารางแรกให้เขียนข้อดีที่องค์กรท่านจะได้รับจากการส่งเสริมความหลากหลาย ส่วนอีกตารางให้เขียนผลของการเอาคนแบบเดียวกันมาทำงาน และท่านควรมองผลในระยะยาวด้วย

ทั้งนั้น เพื่อนำความหลากหลายของคนในองค์กรมาสร้างเป็นจุดแข็งที่ดี

หน้า 27

วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4206  ประชาชาติธุรกิจ


จำนวนผู้ชม 7671 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ