SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์การเขียนใบสมัคร , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์การเขียนใบสมัคร, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์การเขียนใบสมัคร         ผู้สมัครงานอาจต้องเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ และต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วย การกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นอุปสรรคของผู้สมัครงานบางคนอีกประการหนึ่ง
- ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ในใบสมัคร ได้แก่
- Application Form = ใบสมัคร
- Application Letter = จดหมายสมัครงาน
- Applicant = ผู้สมัครงาน
- To be completed in own handwriting = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตน เอง
- Confidential = ความลับ
- Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
- Position applied for / Position sought /Position desired = ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้อง การ - Salary expected = เงินเดือนที่ต้องการ
- Personal data = ประวัติส่วนตัว
- Curriculum vitae, Bio-data, Data sheet Resume = ประวัติส่วนตัว
- Name - Surname = ชื่อ - นามสกุล
- Maiden Name = นามสกุลเดิม ก่อนแต่งงาน
- Sex =เพศ (ชายใช้ Male หญิงใช้
Female)
- Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
- Permanent address = ที่อยู่ถาวร
- Postal code = รหัสไปรษณีย์
- Date of birth =วัน เดือน ปีเกิด
- Age =อายุ
- Nationality = สัญชาติ
- Citizen of = เป็นพลเมืองของประเทศ
- Race = เชื้อชาติ
- Domicile = ภูมิลำเนา
- Religion = ศาสนา (Buddhism, Island
Catholic)
- Height = ส่วนสูง
- Weight = น้ำหนัก
- Colour of eyes =สีตา
- Colour of hair = สีผม
- Complexion = สีผิว
- Marital status = สถานภาพทางการสมรส
- Spouse = คู่สมรส
- Single = โสด
- Married = แต่งงานแล้ว
- Widowed = ม่าย
- Divorced = หย่าร้าง
- Occupation = อาชีพ
- Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
- House''s Registration = สำเนาทะเบียนบ้าน
- Identity Card No., I.D.Card No. = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- Identification Card (I.D, Card) = บัตรประจำตัวประชาชน
- Relative = ญาติ
- Issued by = ออกให้ ณ
- Issued date = วันที่ออกบัตร
- Valid Date; Exp. Date = วันที่บัตรหมดอายุ
- Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย
- Own Home = บ้านของตนเอง
- Rent House = บ้านเช่า
- Live with Parents = พักอยู่กับพ่อ - แม่
- Boarding House = หอพัก
- Ordainment = บวช
- Person to notify in case of emergency = ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
- Military status = สถานภาพทางทหาร
- Exempted = ยกเว้น
- Black Slot = จับได้ใบดำทางทหาร
- No Military Service = ไม่มีพันธะทางทหาร
- Conscripted = ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- Primary School; Elementary School = ประถมศึกษา
- Secondary School = ประถมศึกษาตอนปลาย
- Junior High School = มัธยมฯ ต้น
- High School = มัธยมฯ ปลาย
- Vocational = อาชีวศึกษา
- Degree Obtained = วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
- Experience/Previous employment = ประวัติการทำงาน
- Reasons for leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน
- Reference = บุคคลที่อ้างอิง
- Applicant signature = ลายเซ็นต์ผู้สมัคร

 

 

 

ที่มา : http://www.doe.go.th

จำนวนผู้ชม 8067 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ