SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประโยชน์ของจดหมายสมัครงาน

ประโยชน์ของจดหมายสมัครงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ จดหมายสมัครงาน , ประโยชน์จดหมายสมัครงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ จดหมายสมัครงาน , ประโยชน์จดหมายสมัครงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ จดหมายสมัครงาน , ประโยชน์จดหมายสมัครงาน


การเขียนจดหมายสมัครงานนั้น มีข้อดีคือ
1. สะดวกและประหยัด ในแง่ที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องตระเวนเขียนใบสมัครบริษัทแล้วบริษัทเล่า ถึง แม้ว่าคุณไม่ทราบว่าบริษัทที่คุณจะสมัครงานนั้นอยู่ที่ใด คุณก็สามารถส่งจดหมายไปสมัครงานได้โดย ดูจากการอ่านโฆษณาว่าส่งจดหมายไปที่ใด คุณก็มีโอกาสได้สมัครงานโดยยังไม่ต้องไปปรากฎตัวทำ ให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเพราะคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะซองจดหมายกระดาษเขียน จดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร 2-3 ฉบับ และค่าแสตมป์เท่านั้น ไม่ต้องเสียค่ารถโดยสารกี่ต่อก็ไม่ทราบได้
2. มีอิสระในการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติที่คุณมีโดยคุณจะสามารถเขียนบรรยายสรรพคุณได้ ้อย่างกว้างขวางถ้าคุณมีความสามารถจริง โดยไม่ถูจำกัดให้เขียนตามแบบฟอร์มใบสมัคร ส่วนการเขียนจดหมายสมัครงานก็มีข้อเสียเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วข้อเสียมักจะเกิดขึ้นจากความไม่ ละเอียดรอบคอบของผู้เขียนจดหมาย และสิ่งเหล่านี้ คือสาเหตุที่ทำให้จดหมายสมัครงานของคุณเป็น หมัน สาเหตุแรกก็คือ
1) ความสะเพร่า เป็นบ่อเกิดแห่งความผิดพลาด หลายรูปแบบคือ
- ตัวจดหมายเขียนถึงบริษัทหนึ่งแต่ซองจดหมายส่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง สาเหตุเกิดจาก การเขียนจดหมายสมัครงานที่เดียวหลายฉบับ และส่งหลายบริษัทพร้อม ๆ กันทำให้ใส่เนื้อจดหมายผิดซอง
- ลืมเซ็นชื่อ ปัญหามักเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้เครื่องพิมพ์จดหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดหรือ เครื่อง คอมพิวเตอร์ซึ่งพิมพ์จดหมายเสร็จก็พับส่งทันที
- มีคำผิดมาก ส่วนใหญ่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดมาก กว่าผู้ที่ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ที่เขียนจะหมายด้วยลายมือตนเอง โดยมีสาเหตุจากความไม่คล่องแคล่วในการใช้ เครื่องพิมพ์ดีดประการหนึ่งและจากความไม่รอบคอบรวมกับความมักง่าย เมื่อพิมพ์ดีดแล้วแทนที่จะ ลบคำผิดแล้วพิมพ์ใหม่ ก็กลับพิมพ์ทับคำนั้นเสียใหม่ เป็นการประจานคำผิดนั้นใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ บางครั้งก็เกิดจากความเลินเล่อไม่อ่านทบทวนเนื้อหาของจดหมายจึงทำให้มีคำผิดอยู่ในจดหมาย หลายแห่ง
- ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครผิด ปัญหานี้เกิดจากบริษัทเปิดรับสมัครงานมีความ
ต้องการบุคลากรหลายตำแหน่งงานและชื่อตำแหน่งงานคล้ายคลึงกัน ผู้สมัครเผลอเรอ เขียนตำแหน่ง งานผิดไปจากตำแหน่งที่ตนเองต้องการสมัคร
- ตัวอย่างข้างต้น 4 ประการนี้เกิดขึ้นจากความเผลอเรอสะเพร่าซึ่งจะส่งผลเสียทำให้ผู้ที่ได้ รับหรืออ่านจดหมายเกิดความรู้สึกว่าผู้สมัครไม่ละเอียด รอบคอบขาดความตั้งใจโดยเฉพาะการใส่ เนื้อจดหมายผิดซอง การลืมเซ็นชื่อ แลการระบุตำแหน่งที่ต้องการจะสมัครผิดพลาดล้วนเป็นความ ผิดพลาดที่ไม่น่าผิดและทำให้จดหมายของคุณถูกคัดทิ้งไปได้
2) บรรยายสรรพคุณตัวเองเกินความจริง ตัวอย่างเช่น นาย ก.จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในหน้าที่ Q.C. การประกอบโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่ง แต่เขียน บรรยายในจดหมายเคยทำงานมาแล้ว 3 ปี เช่นนี้เป็นต้น หรือบางรายก็บรรยายความรู้ความ สามารถของตนเองเสียมากมายจนกระทั่งขัดแย้งกันเอง หรือไม่ก็มีความสามารถเหนือมนุษย์ซึ่งผู้ อ่านจดหมายเขาจะคิดว่าคุณโกหก ไม่แสดงความจริง หรือขี้โม้ เก่งแต่คุย เพราะฉะนั้นจดหมาย ของคุณก็จะถูกโยนลงตะกร้าอีก
3) เขียนจดหมายยาวเยิ่นเย้อ ไม่ได้ใจความ ขึ้นต้นที่บรรยาย คือ ประทับใจที่มีต่อบริษัทที่คุณจะ สมัครงาน บริษัทดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ หมดไปครึ่งกระดาษ สุดท้ายก็หาสาระอะไรไม่ได้เลย ลงท้าย ก็บรรยายถึงความต้องการจะสมัครงานของคุณ แต่ลืมแจ้งไปว่าต้องการสมัครงานในตำแหน่ง อะไร บางรายเขียนจดหมายบรรยายว่า ต้องการจะทำงานในบริษัทของท่านตั่งแต่ยังศึกษาอยู่ปี 1 ของมหาวิทยาลัย พอศึกษาจบจึงมาสมัครงานซึ่งใช้เวลาศึกษาอยู่ 5 ปี แต่ความจริงบริษัทที่เข้า ต้องการสมัครงานนี้ เพิ่งเริ่มกิจการได้เพียง 1 ปีเท่านั้น
4) ผู้สมัครไม่รู้จักตัวเอง ตัวอย่างก็คือ ตนเองเพิ่งจบการศึกษาได้ 1-2 ปี มีประสบการณ์ทำงาน ประมาณ 1 ปี แต่เขียนจดหมายสมัครงานในตำแหน่งที่เข้าต้องการประสบการณ์ 10 ปี เป็นต้น ลักษณะแบบนี้ผู่ที่อ่านจดหมายจะรู้ทันที่ว่า คนที่สมัครงานเป็นคนที่สื่อความไม่รู้เรื่องไม่รู้จักตนเอง
5) แสดงความต้องการเงินเดือนสูงเกินไปตัวอย่างแบบนี้มีมากโดยเฉพาะกับผู้ที่จบจากสถาบันการ ศึกษาแบบปิด หรือสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี และเพิ่งจบการศึกษาเขียนจดหมายสมัครงาน แสดงความต้องการเงินเดือนเริ่ม 15,000 บาท และโบนัส 4 เดือน อาจมีบางบริษัทที่เขาสามารถจะจ้างได้ แต่บุคคลผู้นั้นจะต้องเพียบพร้อม ทุกอย่าง คือ เก่งภาษาต่างประเทศ โต้ตอบภาษาต่างประเทศได้คล่อง ใช้ PC คอมพิวเตอร์ได้ คล่องทั้ง WORD PROCESSING และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ความรู้เรื่องบัญชีแน่นเปรี๊ยะ บุคลิกเป็นคนติดต่อกับคนอื่นได้ง่าย แต่เขาก็ต้องการเพียงไม่กี่คน ดังนั้น การแสดงความต้องการเงินเดือนแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษแก่ตัวเองได้
ฉะนั้นการเขียนจดหมายสมัครงานคุณควรจะกระทำดังนี้
1)เขียนจดหมายถึงบริษัทที่คุณจะสมัครงาน ให้เขียนทีละฉบับ และก่อนจะเขียนจดหมายให้ทำ เครื่องหมายหรือจดชื่อตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครของบริษัทนั้น ๆ เสียก่อนเพื่อป้องกันการระบุชื่อ ตำแหน่งผิดพลาด
2) ทบทวนคุณสมบัติของตัวเองอีกครั้งว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียง
กับตำแหน่งงานที่เขาต้องการหรือไม่
3) ลงมือเขียนจดหมาย ไม่ว่าจะเขียนด้วยลายมือตนเองหรือพิมพ์ดีด ขอให้คุณสังเกตจากประกาศ โฆษณา ถ้าบริษัทนั้นแจ้งว่าให้เขียนจดหมายด้วยลายมือตนเอง คุณก็ต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง ถ้าไม่ระบุก็ใช้วิธีที่คุณถนัด และทำให้ดีที่สุด ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ละเอียดรอบคอบนักขอให้คุณร่าง จดหมายขึ้นก่อน แล้วอ่านทบทวนแก้ไขข้อความหรือคำผิดตกหล่นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย แล้วจึงลอกข้อความที่แก้ไขดีแล้วนี้อีกครั้งหนึ่ง วิธีนี้คุณจะได้จดหมายสมัครงานที่สะอาดเรียบร้อย อย่าลืมเซ็นชื่อด้วย
4) เตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม ซึ่งประกอบด้วย ประวัติย่อของตัวเอง สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่คุณเห็นว่าเมื่อส่งไปพร้อม กันจดหมายสมัครงาน แล้วจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา และอย่าลืมรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ติดไว้ที่เอกสารประวัติย่อ
5) เรียงเอกสารตามลำดับ คือ
- ตัวจดหมาย
- ประวัติย่อ
- สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
- ใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
- เอกสารอื่น ( ถ้ามี )
-พับใส่ซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองจดหมายให้ถูกต้อง และอย่าลืมติดแสตมป์
6) ควรเว้นช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ ลองโทรศัพท์ติดตามจดหมายสมัครงานของคุณว่า บริษัทที่คุณส่ง จดหมายไปนั้นได้รับหรือยัง และจะนัดสัมภาษณ์ได้เมื่อใด เชื่อว่า ถ้าคุณทำตามขั้นตอนที่แนะนำมาตั้งแต่ต้นแล้ว จดหมายสมัครงานของคุณจะไม่เป็นหมันแน่นอน

 

 

ที่มา: http://www.doe.go.th

จำนวนผู้ชม 9483 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ