SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


E-recruitment Center & E-Learning ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

E-recruitment Center & E-Learning ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ E-Learning , E-recruitment Center , E-recruitment , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ E-Learning , E-recruitment Center , E-recruitment, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ E-Learning , E-recruitment Center , E-recruitment

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้มาพอสมควร หลายคนอาจยังมองภาพของการจัดการองค์ความรู้ไม่ชัดเจนมากนัก จึงขอยกตัวอย่างของการจัดการองค์ความรู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของการทำ E-recruitment Center

           บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงการ E-HR เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยสัดส่วนพนักงานบุคคลที่ดูแลพนักงานจากเดิม 1 : 58 มาเป็น 1 : 85 ซึ่งบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัท PeopleSoft และว่าจ้างบริษัท IT ONE เป็นผู้ Implement ซึ่งใช้เวลา 14 เดือนในการดำเนินโครงการ สิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2547 นอกจากนี้แล้ว E-HR เป็นการยกระดับบริหารงานบุคคลของเครือซิเมนต์ไทยให้เกิดความคล่องตัว โดยพนักงานสามารถจัดการงานบุคคลด้วยตนเองได้ในหลายเรื่อง (Self service) โดยที่ระบบสามารถตอบรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ทันที (Real Time Accuracy) การทำงานของระบบ E-HR จะแบ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน การจัดการข้อมูลพื้นฐานขอบงบริษัท สวัสดิการของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การพัฒนาพนักงาน ระบบการทำงานแบบ Self Service ของพนักงานทั้งระดับ Manager และ Employee ระบบการจัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงาน และระบบการจัดการฐานข้อมูลการลางานของพนักงาน

            ระบบ E-HR ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบ IT เพียงเท่านั้นแต่ยังได้รวบรวมเอาประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำของโลก เข้าไว้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น Best practice ด้านการบุคคล  เครือซิเมนต์ไทย จำสามารถนำเอาความรู้ที่แฝงอยู่ในระบบการทำงานและแนวความคิดที่มีอยู่ใน Software มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการทำงานของ Software สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ HR ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร แบบฟอร์มมาก  ๆ  พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะ Program self service ที่มี concept การทำงานเหมือน web หรือ ATM การบริการจัดการฐานข้อมูลอย่างมระบบ ช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและบริหารงานของระดับบริหาร

             E-HR เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับเนื่องจากพนักงานสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเอง เช่น บันทึกที่อยู่ใหม่ บันทึกใบลา การขอเรียกดูเงินได้ของตนเองในแต่ละเดือน ส่วนผู้บังคับบัญชาก็สามารถปรับปรุงข้อมูลของตัวเองได้เหมือนกัน รวมถึงสามารถเข้าไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบ E-HR เช่นการอนุมัติการลา การประเมินผลงาน ส่วนด้านการบุคคล จะลดงานด้านเอกสารลงไป

             นอกจากนี้ปูนซเมต์ไทยยังมีการทำ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Electronic ไม่ว่าจะเป็น Computer base Training โดยให้พนักงานดำเนินการเองได้ ผ่าน Website และ CD, เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ได้รวบรวมความรู้ความสามารถประสบการณ์เก็บไว้เป็น Know how ของบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่พนักงานที่สนใจนำไปพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Website และการเปิดโอกาสให้พนักงนเรียนรู้และคิดใหม่ทำใหม่เพื่อความก้าวหน้าขององค์การ

              จากข้อสรุป ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าบริษัทปูนซิเมนต์ไทยใช้ Electronic ช่วยในการจัดการความรู้ไม่ว่าจะเป็นตัว Software ที่มีความรูจากบริษัทชั้นนำแฝงมาแล้วในเรื่องการบริหารงานบุคคล บริษัทยังใช้ เครื่องมือซึ่งก็คือ Web Board เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน แล้วมีการจดบันทึกเป็น know how เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่น ๆ ได้รู้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการความรู้ที่สะดวกรวดเร็วและ ลดปริมาณเอกสาร

ที่มา: http://www.hrcenter.co.th

จำนวนผู้ชม 7078 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ