SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวโน้มและนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวโน้มและนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , นวัตกรรม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , นวัตกรรม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , นวัตกรรม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากการสำรวจองค์กรสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2545 จำนวน 318 องค์การ พบว่า           

1. ความท้าทายในอดีต 3 ปีที่ผ่านมาของ HR 5 อันดับแรก

-          การบริหารผลงาน

-          การจัดการความเปลี่ยนแปลง

-          การสรรหาและว่าจ้าง

-          การพัฒนาภาวะผู้นำ

-          การพัฒนาองค์การ

2. ความท้าทาย 5 อันดับแรกในปัจจุบัน คือ

-          การบริหารผลงาน

-          ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

-          การพัฒนาภาวะผู้นำ

-          การพัฒนาองค์การ

-          การจัดการความเปลี่ยนแปลง

3. แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต 5 อันดับแรก คือ

-          การจัดการความเปลี่ยนแปลง

-          การพัฒนาองค์การ

-          การเรียนรู้และพัฒนา

-          การบริหารผลงาน

-          การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานอย่างไรก็ตามวิทยากรมีบทสรุปของตัวเองว่า บทบาทของ HR ยังมี 4 สาระสำคัญที่คงอยู่ ดังภาพข้างล่าง

 บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ภาพที่ 5 บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์           

จากภาพที่ 5. จะเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี 4 บทบาทหลัก คือ

-          นักแรงงาน ซึ่งเป็นบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์การ

-          Personnel เป็นบทบาทบริหารงานประจำวันด้านทรัพยากรมนุษย์

-          Human Resource เป็นบทบาทการจัดการทรัพยากรบุคคลในฐานะ Strategic Resources กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ

-          Human Capital เป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ซึ่งนับวันแต่จะเกิด Value สูงสุด ในองค์การที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐาน( Knowledge Based Organization)วิทยากรมีความเห็นว่าในยุคก่อน ๆ บทบาทของ HR ให้น้ำหนักอยู่กับการเป็นนักแรงงานและ Personnel จนปัจจุบันแม้ HR จะพยายามสร้างสองบทบาทหลังมากขึ้นแต่สองบทบาทแรกก็ยังคงปรากฏอยู่ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่นั่นเองนอกจากนั้นยังได้ประมวลความเห็นของนักวิชาการต่าง ๆที่มีต่อบทบาทของ HR ไว้เพิ่มเติม ดังนี้

-          ความรับผิดชอบในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

-          ผลักดันความสำเร็จขององค์การ

-          จัดการกับความหลากหลายในองค์การ (Diversity Manager)

-          รับผิดชอบต่อทุนมนุษย์ ซึ่งเรียกบทบาทนี้ว่า Human Capital Manager

-          เป็น Chief Effectiveness Officer อันเป็นบทบาทการจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

 บทความโดย : ดร. เลิศชัย - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลิศชัย สุธรรมานนท์

จำนวนผู้ชม 5327 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ