SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อีกมุมมองของ “ทิศทางของงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

อีกมุมมองของ “ทิศทางของงานบริหารทรัพยากรบุคคล” | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ทิศทางงานบริหารทรัพยากรบุคคล , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ทิศทางงานบริหารทรัพยากรบุคคล, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ทิศทางงานบริหารทรัพยากรบุคคล


        มีหลายมุมมองเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามากมายอาทิ HR เป็นธุรการบริษัท หรือเสมียนโรงงาน ซึ่งโดยมากแล้วจะเน้นไปในงานบริการเป็นส่วนใหญ่ และในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กร ยังมีน้อยอยู่
มีหลายปัจจัยที่คาดว่าจะทำให้ HR เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งได้แก่
        1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกกันติดปากว่า IT  ซึ่งการนำเอา ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานบุคคล จะเรียกว่า HRIS (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งมีในหลายรูปแบบเช่นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ 
        2. เครื่องมือใหม่ๆ New Working Tools  ก็ส่งผมมาจากระบบเทคโนโลยี ที่ดี ทำให้มีการประยุกต์ หรือสร้างเป็นเครื่องมือเฉพาะทางด้าน HR  ซึ่งปัจจุบันมีมากขึ้นอย่างแพร่หลาย
        3. การศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องเรียนรู้ทักหลักทฤษฎีและเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ถูกต้อง และหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
        4. ค่าตอบแทน ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนรอง ที่ช่วยพลักดันให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น  ซึ่งบางองค์กร มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ หากคุณได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือพัฒนาระบบงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับขององค์กร
หน้าที่หลักทั่วๆไป ของฝ่าย HR ที่ทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    -  งานด้านสรรหาพนักงาน เช่นการรับใบสมัคร แจกใบสมัคร ลงบันทึกใบสมัคร เป็นต้น
    -  งานด้านฝึกอบรม 
    -  งานด้านค่าจ้างเงินเดือน
    -  งานตรวจสอบเวลาทำงาน
    -  งานสวัสดิการพนักงาน
    -  งานประเมินผล และการปรับเงินเดือน
    -  งานให้คำปรึกษาด้านสายการพัฒนาของงาน และแผนสู่ความสำเร็จ
    -  งานด้านบริหาร/การปรับเปลี่ยนโคร้างสร้างองค์กร
    -  งานด้านสำรวจอัตรากำลัง
    -  งานให้บริการข้อมูลต่างๆกับพนักงานขององค์กร
    -  งานวิเคราะห์งบประมาณ
มีผู้กล่าวว่า งาน HR สามารถแบ่งเป็น 2  กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
  1. กลุ่มงานด้านบริการ Service Working Group
  2. กลุ่มด้านการพัฒนาและการจัดการ HR Management & Development Group
 
        ซึ่งจากการวิเคราะห์ตามมุมมองของผม การแบ่งแยก หรือจัดหมวดหมู่ ตามกลุ่มงานทางด้าน HR ไม่ได้ช่วยให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลลดลงแม้แต่น้อย อย่างไรก็ต้องทำงานทุกฟังก์ชั่นอยู่แล้ว แต่จะทำงานอย่างไรให้เร็วที่สุด ถูกต้องที่สุด แม่นยำที่สุด ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญให้มากที่สุด นั่นคือโจทย์ ของงาน HR ที่จะต้องแก้ไข
หากผมถามว่า หากไม่แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังตัวอย่างข้างต้น แล้ว ก็จะเป็น HR ที่ล้าสมัยหรือเปล่า ? ผมว่าไม่ล้าสมัยนะครับ และถามต่อไปว่า หน้าที่หลักข้อไหน ที่ HR ไม่จำเป็นต้องทำ มีหรือเปล่า? ก็ต้องทำทั้งหมดอยู่ดี
ฉะนั้นแล้ว เราจะแบ่งภาค แบ่งหมวดหมู่ หรือ ตั้งชื่อ อย่างไร กิจกรรม หรืองานหลัก ของ HR ก็ยังเหมือนเดิม แต่จะสำคัญอยู่ที่การบริการระบบงาน ให้ดีเท่านั้นเอง
การบริหารงาน HR ในเชิงบูรณาการ นั้นก็พิจารณาง่ายๆ โดยมีหลักการง่ายๆขอยกตัวอย่าง ดังนี้
  1. พิจารณางานจากงานที่ไม่จำเป็น ไม่เป็นประโยชน์ หรืองานที่ไม่สามารถนำข้อมูลมาชี้วัด สถิติ อะไรได้ในองค์กรก็ตัดออก
  2. พิจารณาจากงานเอกสาร หากฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่จำเป็นก็ตัดออก หรือหาระบบการจัดเก็บมาทดแทน หรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
  3. พิจารณาตัวบุคคล ทีมงานคนไหนมีปัญหาเรื่องอะไร ก็ส่งไปพัฒนาฝึกอบรม
  4. ทีมงานต้องคิดและพัฒนางานของตนเองอยู่ตลอดเวลา
        การบริหารงานที่เป็นระบบ จำเป็นอย่างยิ่งมีดังนี้
  1. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะด้าน HR เข้าช่วยจัดระบบ
  2. ระบบเทคโนโลยีที่ดี เพราะจะช่วยจัดการเวลาที่ศูนย์เสียโดยเปล่าประโยชน์ไปได้
  3. ทีมงานที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
มีหลายที่ รับ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาเลย มีแต่ประสบการณ์ทำงานแบบกว้างๆ ผสมกับลีลาการนำเสนองานที่ดี ทำให้หลายๆองค์กรพบกับความปวดหัว เพราะพวกนี้จะใช้หลัก “บูรณากู” ซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆอย่าง ซึ่งทำให้ระบบมีปัญหา และไม่รู้ลักษณะงาน HR กลับกลายมาเป็นเพิ่มเอกสาร เพิ่มขั้นตอนการทำงาน ที่มากขึ้น ซับซ้อนยิ่งขั้น
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา : เก็บตกจากเมล์
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4780 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ