SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ business แบบต่างประเทศ

ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ business แบบต่างประเทศ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ , จดหมายธุรกิจ business แบบต่างประเทศ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ , จดหมายธุรกิจ business แบบต่างประเทศ, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ , จดหมายธุรกิจ business แบบต่างประเทศจดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศ


ลักษณะของการพิมพ์จดหมายแบบต่างประเทศ นำรูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษซึ่งนิยมใช้พิมพ์ในปัจจุบันนี้มี 3 แบบ คือ

1. แบบฟลูบล็อค
2. แบบบล็อค หรือบางแห่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบมอดิไฟต์บล็อค
3. แบบเซมิบล็อค

ลักษณะที่เด่นชัดของรูปแบบจดหมายธุรกิจแบบฟลูบล็อค คือทุกส่วนไม่ว่าจะ
เป็นวันที่ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ คำขึ้นต้น ข้อความ คำลงท้าย ชื่อ ตำแหน่ง ชื่ออ้างอิง สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) จะมีพิมพ์ชิดกั้นระยะซ้ายตลอด

1. การพิมพ์วันที่ พิมพ์เฉพาะเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. เช่นเดียวกับ
หนังสือราชการภายนอก โดยปัดจากหัวกระดาษจดหายลงมา ปัด
2. ชื่อที่อยู่ผู้รับ ปัดจากวันที่ 2 - 4 ปัด ชื่อและที่อยู่ผู้รับไม่ควรเกิน 4 บรรทัด ทั้งนี้บรรทัดแรดเป็นชื่อผู้รับหรือตำแหน่ง บรรทัดต่อไปจะเป็นที่อยู่
3. คำขึ้นต้น ปัดจากที่อยู่ผู้รับบรรทัดสุดท้าย หลังคำขึ้นต้นเคาะ 2 เคาะ
4. ข้อความจดหมาย ปัดจากคำขึ้นต้น ปัด แล้วจึงเริ่มพิมพ์ข้อความ
5. คำลงท้าย พิมพ์ใต้ข้อความบรรทัดสุดท้าย ปัด
6. ชื่อบริษัท (ถ้ามี) พิมพ์ใต้คำลงท้ายโดยปัดจากคำลงท้าย ปัด
7. ชื่อผู้ลงนามในจดหมาย ปัดจากคำลงท้ายหรือชื่อบริษัท ปัด
8. ตำแหน่งพิมพ์ต่อจากชื่อผู้ลงนามในจดหมายโดยปัดลงมา 1 ปัด
9. ชื่อย่ออ้างอิง ปัดจากตำแหน่ง ปัด (ใช้อักษรนำชื่อตัวและอักษรนำชื่อสกุล)
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย พิมพ์ใต้ชื่อย่ออ้างอิงปัดลงมา 1 ปัด หรือ
(ข้อสังเกตการพิมพ์จดหายธุรกิจแบบต่างประเทศทั้ง 3 แบบ ชื่อผู้ลงนามในจด
หมายจะไม่มีคำนำหน้านามและวงเล็บและไม่ต้องพิมพ์วางศูนย์)

วิธีพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบบล็อค หรือมอดิไฟต์บล็อค
ระยะปัดแคร่ของแต่ละส่วนของตัวจดหมายเหมือนกับแบบฟลูบล็อค และทุกส่วนก็พิมพ์เหมือนกันกับแบบฟลูบล็อค ยกเว้น

1. วันที่ มาอยู่กึ่งกลางของกระดาษ
2. คำลงท้าย ชื่อบริษัท (ถ้ามี) ชื่อ ตำแหน่ง พิมพ์ตรงกับกึ่งกลางของกระดาษ โดยไม่ต้องวางศูนย์พิมพ์ลักษณะบล็อค


วิธีพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบเซมิบล็อค
พิมพ์เหมือนแบบบล็อคแต่กต่างกันส่วนเดียวคือต้องมีย่อหน้า 10 เคาะ


 ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่
จำนวนผู้ชม 31592 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ