SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หนังสือภายใน หนังสือติดต่อราชการ

หนังสือภายใน หนังสือติดต่อราชการ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือติดต่อราชการ , หนังสือภายใน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือติดต่อราชการ , หนังสือภายใน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือติดต่อราชการ , หนังสือภายใน

          หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนาก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำตามแบบตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รายละเอียดที่จะ  ต้องพิมพ์มีดังนี้
     1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)
     2. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง
     3. วันที่ พิมพ์เลขที่ ชื่อเต็มของเดือน เลข พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
     4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือเดิม
     5. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ
        (ให้ใช้ตามระเบียบงานสารบรรณที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก   2 เช่นเดียว กับหนังสือภายนอก
     6. ข้อความ ลงข้อความสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
     7. ชื่อและตำแหน่ง ปฏิบัติตามหนังสือภายนอกโดยอนุโลม
 
 


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่
จำนวนผู้ชม 10825 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ