ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
HR Scorecard คืออะไร

HR Scorecard คืออะไร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ HR Scorecard, HR Scorecard คือ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ HR Scorecard, HR Scorecard คือ, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ HR Scorecard, HR Scorecard คือ


HR Scorecard เป็นระบบงาน HRM ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล HR Scorecard จึงเป็น
 • ระบบงานที่ก่อให้เกิดผลงานในระดับสูง  (The High Performance Work System)
 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร (HR System Alignment)
 • ผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ต้อง บรรลุ (HR Deliverable)
 • ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Efficiency)
องค์ประกอบของระบบ HR Scorecard
 • มาตรฐานความสำเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Standard for Success)
 • ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  (Critical Success Factors)
 • มาตรวัดและตัวชี้วัดความสำเร็จ  (Measures and Indicators)
 • แผนดำเนินการ(Strategic planning)
 • การตรวจติดตาม ประเมินผล ผลการดำเนินงาน  (Evidence, Application and Reports)
 วัตถุประสงค์ของ HR Scorecard เพื่อ
 1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินสมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
 3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
 4. เพื่อส่งเสริมผลประกอบการ ผลการดำเนินงานขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจต่อระบบการจัดการและการดำเนินงานขององค์กร
 6. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมความกว้าหน้าแก่บุคลากรในองค์กร
กรอบมาตรฐานความสำเร็จ 7 ด้านตามแนว HR Scorecard ได้แก่
1.    ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์องค์กร2.    ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล3.    ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล4.    ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล5.    คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานในส่วนราชการจะใช้แค่ 5 มาตรฐาน  แต่ในส่วนเอกชนที่ผมเคยทำ มีมาตรฐานเพิ่มมาอีก 2 รายการคือ6.    ความพึงพอใจของลูกค้า
7.    ผลประกอบการขององค์การ
 
ขั้นตอนในการนำเอา HR Scorecard เข้าไปใช้ในองค์กร มีดังนี้
 1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
 2. วิเคราะห์ส่วนต่าง(ปัญหา)ของผลการปฏิบัติงานของ HR
 3. กำหนดประเด็นกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 5. กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางด้าน HR
 6. สำรวจข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 7. ตั้งเป้าหมาย แผนงานรองรับ และเป้าหมายลดหลั่น
 8. ติดตามผลลัพธ์และดำเนินการปรับปรุง
 9. ประเมินผลลัพธ์และประเมินผลปฏิบัติงาน

ที่มา :  คุณ ยม : HRM HRD,Human Capital, Public-Private Management

จำนวนผู้ชม 3806 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน