SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์สมัครงาน , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์สมัครงาน , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์สมัครงาน , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ English

Application Form   แบบฟอร์มสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate  ผู้สมัครงาน
To be complete in own handwriting  เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential  เป็นความลับ
Position applied for/Position sought/Position Desire   ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
Salary expected  เงินเดือนที่ต้องการ
Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume   ประวัติส่วนตัว
Nationality  สัญชาติ
Race  เชื้อชาติ
Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
Issued by  ออกให้โดย
Maritial Status  สถานภาพสมรส
Single เป็นโสด  Married แต่งงานแล้ว   Widowed  เป็นหม้าย    Divorce  หย่าร้าง
Person to notify in case of emergency   บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
Certificate degree obtained   ประกาศณียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status   สถานภาพทางการทหาร
Experience / Previous employment   ประสบการณ์การทำงาน
Reason for leaving  เหตุผลที่ออกจากงาน (เก่า)
References / Referees  บุคคลอ้างอิง
Applicant Signature  ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved Officer''s Training Corps Course (ROTC)  หลักสูตร รด.
No Military Service Obligation  ไม่มีพันธะทางทหาร
Self employed  ทำงานส่วนตัว
Equivalent Qualification   คุณวุฒิเทียบเท่า
Letter of Reccommendation/Employment Certificate/Testimonial  จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
Birth Certificate  สูติบัตร
Vocational Certificate  ปวช.
Higher Vocational Certificate  ปวส.
Home Registration Certificate  ทะเบียนบ้าน
Dependent  ผู้อยู่ในอุปการะ
Extra-Curricular Activities  กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skill  ความชำนาญพิเศษ
Expert in  เชี่ยวชาญใน....
Negotiable  สามารถต่อรองได้
Guarantor  ผู้คำประกัน
Fringe Benefits   ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
Spouse  คู่สมรส
Date of attended  วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service
ใบปลดประจำการทหาร
ลงวันที่ 24/07/2007 16:29:30
จำนวนผู้ชม 12077
ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51693 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน