SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขอดี ของการให้ส่วนแบ่งจากประสิทธิผลของผลงาน

ขอดี ของการให้ส่วนแบ่งจากประสิทธิผลของผลงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของผลงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของผลงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของผลงาน


องค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการนำแผนการแบ่งให้ส่วนแบ่งรายได้จากประสิทธิผลได้รายงานถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ   องค์กรจำนวนมากเหล่านี่เชื่อว่าการสื่อสารภายในองค์กรมีการพัฒนาดีขึ้น โดยเฉพาะระหว่างคนงานและฝ่ายจัดการ และระหว่างหน่วยงานที่ต้องพึงพาอาศัยกันและกัน ตั้งแต่มีการนำแผนให้ส่วนแบ่งมาใช้โดยมีการจ่ายตามผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริง  พนักงานจะมองเห็นความสำเร็จของพวกเขาเชื่อมตรงกับองค์กร  ซึ่งจะทำให้ความผูกพันกับองค์กรมีมากขึ้นด้วย
 
เนื่องจากแผนการให้ส่วนแบ่งรายได้นี้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อันสำคัญระหว่างปัจจัยการผลิตและผลที่ได้รับ(Input/Output)   พนักงานจะต้องเข้าใจตัวแปรซึ่งพวกเขาควบคุมได้ ซึ่งจะมีผลต่อผลงานขององค์กร   แผนการให้ส่วนแบ่งรายได้จำนวนไม่น้อยที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างกลุ่มการทำงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และระหว่างคนงานกับฝ่ายจัดการ ซึ่งมักจะทำให้ลดข้อขัดแย้ง  พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่กี่ยวข้องและเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ของคนงานและการจัดการ  
 
เป็นเรื่องที่พิเศษมากสำหรับประโยชน์ของการที่มี “คุณภาพชีวิตในการทำงาน”ที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากอัตราการขาดงาน  อัตราการเข้าออกของพนักงาน และความเฉื่อยชา ลดลง    และนอกจากนี้บริษัทส่วนใหญ่ยังรายงานให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายมีการลดลงอย่างมากมาย (ตัวอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน  คุณภาพของสินค้า/บริการ  การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ)   ท้ายที่สุด แผนการให้ส่วนแบ่งรายได้นี้เป็นการจูงใจให้พนักงานได้พัฒนาการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จภายในองค์กร
 
ที่มา : สมาชิกเว็บไซต์
จำนวนผู้ชม 7624 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ