SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.สถิติฯ เผย มี.ค.50 มีผู้ว่างงาน 5.8 แสนคน ภาคอีสานมากสุด

สนง.สถิติฯ เผย มี.ค.50 มีผู้ว่างงาน 5.8 แสนคน ภาคอีสานมากสุด | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ว่างงาน , ผู้ว่างงาน ภาคอีสาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ว่างงาน , ผู้ว่างงาน ภาคอีสาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ว่างงาน , ผู้ว่างงาน ภาคอีสาน    นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การจ้างงานของตลาดแรงงานไทย สำหรับเดือนมีนาคม 2550 พบว่า ประชากรรวมทั่วประเทศ 65.60 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในวัยแรงงาน 35.85 ล้านคน ซึ่งการจ้างงานของตลาดแรงงานในเดือนมีนาคมนี้ พบว่า มีการจ้างงานทั้งสิ้น 34.92 ล้านคน เป็นการจ้างในภาคเกษตรกรรม 12.17 ล้านคน นอกภาคเกษตรกรรม 22.75 ล้านคน มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 5.8 แสนคน คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราว่างงานมากที่สุดร้อยละ 2.5 รองลงมาเป็นภาคเหนือและภาคใต้ มีอัตราว่างงานเท่ากันร้อยละ 1.4 ภาคกลางร้อยละ 1.1 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 0.9 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ว่างงานแล้ว พบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.5 แสนคน ระดับประถมศึกษา 1.3 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.2 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แสนคน และผู้ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 80,000 คน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ


จำนวนผู้ชม 3350 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ