ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
การพัฒนาพนักงานผู้ชำนาญการ

การพัฒนาพนักงานผู้ชำนาญการ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาพนักงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาพนักงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาพนักงาน

    
การพัฒนาพนักงานผู้ชำนาญการ
 
 
พนักงานผู้ชำนาญการขององค์การมักจะมีปัญหาที่ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าที่จะต้องมีต่อไป ซึ่งสามารถพิจารณาดำเนินการด้วยแนวทางต่างๆ ต่อไปนี้
 
 
  การโยกย้าย  บ่อยครั้งพนักงานผู้ชำนาญการในองค์การมักจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนงาน โดยเปลี่ยนทิศทางไปในงานหรืออาชีพด้านอื่นนอกเหนือจากที่ตัวชำนาญอยู่ ในกรณีที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าการโยกย้ายไปทำงานด้านปฏิบัติการอย่างแน่นอนแล้ว การอนุญาตให้โยกย้ายก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้มากที่ผู้ชำนาญการนั้นๆ จะได้รับผลสำเร็จอย่างสูงได้เช่นกัน วิธีการที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นส่วนมากก็คือ การให้โอกาสทำงานในแผนกที่ใกล้เคียงถัดออกไปเป็นขั้นๆ เช่น จากห้องทดลองค้นคว้า อาจให้ไปทำงานในหน้าที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในขั้นตอนถัดไป หรือนั่นก็คืองานกึ่งวิชาการกึ่งปฏิบัติการ จากนั้นก็ให้โยกย้ายต่อไปยังแผนกการผลิตหรือปฏิบัติการจริงๆ ซึ่งถ้าสำเร็จและทำงาต่อไปได้ปัญหาก็คงหมดไป แต่หลายกรณีเมื่อถึงจุดนี้จริงๆ พนักงานผู้ชำนาญการหลายคนอาจยอมแพ้ และขอหันกลับไปทำงานด้านวิชาชีพหรือ เป็นผู้ชำนาญการอีกครั้งก็มีอยู่ไม่น้อย
 
  การเลื่อนขั้น  แนวโน้มที่ปรากฏในระยะหลังนี้ประการหนึ่ง คือ พนักงานผู้ชำนาญการทั้งหลายต่างก็มีความต้องการจะเติบโตไปในวิชาชีพของตนสูงขึ้นต่อไปอีก โดยไม่ประสงค์จะโยกย้ายไปในงานอาชีพอื่นที่เป็นงานปฏิบัติการหรืองานบริหาร ซึ่งทำให้องค์การธุรกิจหลายแห่งต้องจัดระบบใหม่ที่จะให้มีโอกาสเลื่อนขั้นสูงขั้นไปคู่ขนานกับงานบริหารและปฏิบัติการด้านอื่นๆ เช่น อาจให้เติบโตไปในตำแหน่งอาวุโสต่างๆ เป็นต้น
 
แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่ตำแหน่งงานด้านที่เป็นงานชำนาญการยังคงมีจำนวนน้อยกว่า ดังนั้น แทนที่จะมีการเติบโตไปในงานวิชาชีพต่อไปเรื่อยนั้น ข้อเท็จจริงกลับกลายเป็นว่าในขณะที่กำลับเติบโตขึ้นไปนั้น หลายๆ กรณีมักจะต้องมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมและเติบโตไปในสายงานอื่น แนวความคิดที่เกี่ยวกับบันไดการเลื่อนชั้นที่คู่ขนาน (The parallel – ladder concept)  นี้ เมื่อนำมาปฏิบัติในบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเป็นธรรมได้มาก โดยเฉพาะปัญหาเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนตางๆ มักจะไม่เท่ากัน เช่น งานในตำแหน่งบริหาร อาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่าผู้ชำนาญการก็ได้ ซึ่งย่อมต้องการทั้งเหตุผลและข้อเท็จจริงที่จะชี้แจงให้เข้าใจ และมีการประเมินค่าให้เห็นชัดให้เป็นที่ยอมรับระหว่างกัน
 
สำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานผู้ชำนาญการเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปนั้น วิธีการที่ใช้อยู่เป็นส่วนมากนั้นมักนิยมใช้วิธีการโยกย้าย เปลี่ยนงาน หรือ Job Rotation  เพื่อให้มีความรอบรู้ในงานหลายๆ ด้านมากขึ้น
 
 
 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 4258 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55147 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน