ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน

บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์


บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน
 
 
 
เนื่องจากสภาพโลกเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนในปัจจุบัน ได้ทำให้ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวและสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยต้องมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับกิจการระดับโลก ซึ่งการจะทำดังกล่าว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องสามารถทำหน้าที่ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยการขยายและเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของตน จากการเป็นฝ่ายช่วยบริหารงานทั่วไปและทำงานด้านเทคนิคบริหารงานบุคคล (Administrative/Technical)  โดยเปลี่ยนมาเป็นบทบาทใหม่ที่สำคัญต่อสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการต้องเผชิญกับการแข่งขันด้วยรูปแบบ 2 รูปแบบ คือ
 
การเป็นผู้บริหารทางธุรกิจ (Business Manager)  โดยบทบาทสำคัญ จะทำงานด้านกลยุทธ์เป็นหลัก โดยการปฏิบัติจะมุ่งเน้นที่การประสานงานาการทำธุรกิจ และประสานแผนงา/โครงการกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อันเป็นจุดมุ่งที่ใช้วัดผลสำเร็จก็คือ  ผลสำเร็จต่างๆ และความผูกพันของพนักงาน ซึ่งตำแหน่งชื่อเรียกอาจเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager)  ก็ได้
 
การเป็นที่ปรึกษา (Consultancy) โดยมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาภายใน (Internal Consultant)  โดยมุ่งให้บริการตามข้อตกลงที่วางไว้ทำงานตามโครงการต่างๆ การพัฒนาองค์การ การติดตามวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์เหตุการณ์ภายนอก การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ การประสานผลประโยชน์ให้เกิดความสมดุลกับกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่เป็นจุดมุ่ง คือ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ การสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติตอบ (organization responsiveness) ซึ่งตำแหน่งชื่อเรียกอาจเป็น ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Director)  หรือ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Manger) ก็ได้สุดแล้วแต่จะนิยม

การบริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 
 
ผู้จัดการด้านบุคคล
ผู้จัดการทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาภายใน
บทบาทมุ่งเน้น
สนับสนุนและช่วยผู้บริหารในสายงานและวางนโยบายบุคคลธุรการ ช่วยบริหารระเบียบ และเทคนิคกับพิธีการต่างๆ
ทางด้านกลยุทธ์
 
การสร้างระบบประสานงานสอดคล้องและเข้าได้กับแผนงานต่างๆ ทางธุรกิจ
ให้บริการปรึกษาภายใน
 
ทำสัญญาข้อตกลง ทำโครงการ/พัฒนาองค์กร/ ช่วยการเปลี่ยนแปลง / ติดต่อภายนอก /การสร้างเครือข่าย / การประสานประโยชน์
วัตถุประสงค์
ให้บริการและช่วยเหลือพนักงานกับผู้บริหาร/ สร้างความเข้าใจ / จัดสิ่งจำเป็นให้สอดคล้องกับ กฎหมาย
มุ่งสร้างผลสำเร็จและทำให้พนักงานมีความผูกพัน
 ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/ทำให้องค์การมีความคล่องตัว มีระบบปฏิบัติฉับไว
ชื่อเรียกตำแหน่ง
ผู้บริหารด้านบุคคล
ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ / ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง

 
 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 8824 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน